UPM tukee syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulunkäyntimahdollisuuksia

(UPM, Helsinki, 20.11.2017 klo 11.30 EET) - UPM tukee Pelastakaa Lapset -järjestön Eväitä Elämälle -ohjelman kautta nuoria, joiden koulunkäynnin jatkaminen peruskoulun jälkeen on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi. UPM:n tuki kohdennetaan oppimateriaalien hankintaan, jotta nuoret voivat jatkaa opinnoissaan riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta. Oppimateriaalituki ohjataan Pelastakaa Lapset -järjestön paikallisyhdistyksille. 

Suomessa 15 prosenttia nuorista ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä. Ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahanpuutteen takia. Kustannuksia toisen asteen opinnoissa aiheuttavat etenkin oppimateriaalit. Oppimateriaalitukea myönnetään lukiossa ja ammattikouluissa tarvittaviin oppikirjoihin ja muihin opiskelun edellyttämiin hankintoihin kuten työvälineisiin. Tavoitteena on, että tuensaajat voivat suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon. 

"Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman tukijana olemme mukana edistämässä nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sekä lisäämässä nuorten mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuutta valitsemissaan opinnoissa. Tämä on tärkeää nuorille itselleen mutta myös koko yhteiskunnalle ja sen hyvinvoinnille", UPM:n sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela sanoo. 

"Viime vuonna Pelastakaa Lapset tuki Eväitä Elämälle -ohjelmallaan 1458 vähävaraisessa perheessä elävän lapsen koulunkäyntiä ja harrastamista. Juuri julkaistusta selvityksestämme käy ilmi, että koulunkäynnin kustannukset ovat monelle ongelma. Lähes 60 prosenttia kyselyymme vastanneista koki, että toisen asteen opintojen kustannukset ovat aiheuttaneet heille tai heidän perheelleen taloudellisia haasteita", sanoo pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta Pelastakaa Lapset ry:stä.

UPM:n yhteiskunnallinen toiminta liittyy kiinteästi yhtiön Biofore-strategiaan ja vastuullisuustavoitteisiin. Yhtiö keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. UPM:n Biofore Share and Care -ohjelman painopistealueet ovat Lukeminen & oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen. Lisätietoja Biofore Share and Care -ohjelmasta yhtiön internetsivuilla

Lisätietoja Pelastakaa Lapset Eväitä Elämälle -toiminnasta löydät osoitteesta https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/evaita-elamalle-ohjelma/   

Myös Kouvolan Pelastakaa Lapset on mukana Eväitä Elämälle –ohjelmassa. Viime vuonna kymmenen nuorta sai oppimateriaalien hankintaan tukea Kouvolan yhdistyksen kautta. http://kouvola.pelastakaalapset.fi/

Lisätietoja antavat:
Sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela, UPM, pirkko.harrela@upm.com, puh. 02041 50588
Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry, hanna.markkula-kivisilta@pelastakaalapset.fi, puh. 050 462 1148

UPM:n tiedotteet >>>