UPM muuttaa yhtiörakennettaan Suomessa

​UPM on tiedottanut 26.5.2016 yhtiörakenteen muutoksesta Suomessa.

 UPM-Kymmene Oyj etenee 10.12.2015 julkistetussa suunnitelmassaan muuttaa yhtiörakenteensa Suomessa nykyistä liiketoimintarakennetta paremmin vastaavaksi.

Suomeen on perustettu kolme uutta tytäryhtiötä: UPM Energy Oy, UPM Paper Asia Oy ja UPM Paper ENA Oy. UPM Energy, UPM Paper Asia ja UPM Paper ENA (Europe and North America) -liiketoiminta-alueiden henkilöstö ja omaisuus Suomessa suunnitellaan siirrettäviksi liikkeenluovutuksella uusiin yhtiöihin 1.7.2016.

UPM Raflatac ja UPM Plywood ovat jo omia tytäryhtiöitään Suomessa. UPM Biorefining pysyy UPM-Kymmene Oyj:ssä. 

UPM:n liiketoimintarakenteeseen tai liiketoiminta-alueiden toimintamalliin ei tule muutoksia yhtiörakennemuutoksen myötä. Järjestelyn vaikutus operatiiviseen toimintaan on vähäinen. Henkilöstö siirtyy uusiin yhtiöihin työsuhteen katkeamatta. Muutokseen ei sisälly henkilöstövähennyksiä.

UPM tiedote »