UPM Kymin uutiset

Horizontal divider

Lue koko UPM:n viimeiset uutiset >> tästä linkistä >>
Alla paikallissuutisia.

Horizontal divider

 

 

UPM Kymin sellutehtaan hajukaasujen käsittelyn vika korjattu Irma Niemi, UPM2018-01-11T15:00:00Z<p>​<span style="color&#58;#606060;font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;">(UPM Kymi, Kouvola, 11.1.2018) – UPM Kymin sellutehtaan hajukaasujen käsittelyssä oleva häiriö on aiheuttanut hajuhaittaa laajalle alueelle. Vika aiheutui hajukaasukattilan korjaustoimenpiteiden yhteydessä torstaina aamupäivällä. Korjaustoimenpiteet saatiin nopeasti päätökseen, ja hajukaasujen käsittely normalisoitui jo aamupäivän aikana. UPM pahoittelee ihmisille aiheutunutta haittaa.<br> <br> Lisätiedot&#58;<br> Markku Laaksonen, tehtaanjohtaja, puh. 0400 754649 </span></p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Hyvä uutinen Verlasta - Maailmanperintökohteen säilyminen tuleville sukupolville turvataan lämmityksellä Irma Niemi, UPM2017-12-22T06:00:00Z<p>​<img alt="Verla_talvea.jpg" src="/upm-kymi/ajankohtaista/PublishingImages/Pages/Hyvä-uutinen-Verlasta---Maailmanperintökohteen-säilyminen-tuleville-sukupolville-turvataan-lämmityksellä-/Verla_talvea.jpg" style="margin&#58;0px;" /></p><p class="hugin">(UPM, Helsinki, 21.12.2017 klo 10.00) - Kymenlaaksossa sijaitsevaan Unescon maailmaperintökohde Verlaan rakennetaan uusi lämpölaitos, jolla halutaan turvata kohteen säilyminen hyväkuntoisena myös tulevaisuudessa. UPM&#58;n omistama ja ylläpitämä Verlan puuhiomo ja pahvitehdas on yksi Suomen seitsemästä maailmanperintökohteesta.</p><p class="hugin">&quot;Meille on tärkeää, että maailmanperintökohde säilyy tuleville sukupolville. Verlassa on vuoden 1996 maailmanperintökohdenimityksen jälkeen tehty useita kohteen säilymistä turvaavia hankkeita.&#160; Rakennuksiin on muun muassa asennettu palosuojausjärjestelmät ja Verlankoskeen on rakennettu pitkittäispato suojaamaan koskeen rajautuvaa tehdasta tulva- ja vuotovesiltä. Tulevan talven aikana toteutettava lämmitysratkaisu on merkittävä panostus Verlan pitkäaikaisen säilymisen turvaamiseksi&quot;, kertoo museonjohtaja <strong>Ville Majuri.</strong></p><p><a href="http&#58;//www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/Maailmanperintokohde-Verlan-sailyminen-tuleville-sukupolville-turvataan-lammityk-001-Thu-21-Dec-2017-10-03.aspx">Lue lisää UPM uutisista &gt;&gt;&gt;</a></p><p>&#160;</p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
UPM Kymiä kuvin InstagramissaIrma Niemi, UPM2017-12-20T22:00:00Z<p>UPM&#58;llä on useita sosiaalisen median kanavia ja Instagram on niistä yksi, joissa näymme. Nyt myös UPM Kymille on avattu oma Instagram-tili, osoite <a href="https&#58;//www.instagram.com/upmkymi/">https&#58;//www.instagram.com/upmkymi/</a> </p><p>Jos olet Instagramin käyttäjä, olisi mukavaa jos jaat linkkiä eteenpäin. </p><p><a href="https&#58;//www.instagram.com/upmkymi/"><img alt="Kymin instagram.JPG" src="/upm-kymi/ajankohtaista/PublishingImages/Pages/UPM-Kymillä-on-oma-Instagram/Kymin%20instagram.JPG" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /></a></p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Sanat haltuun räpätenIrma Niemi, UPM2017-12-12T20:00:00Z<h3>Voiko räpin kautta opiskella elämän lukutaidon hallintaa? </h3><p>Kyllä voi. Lukukeskus on järjestänyt UPM&#58;n tuella 'Sanat haltuun' -hankkeen lukutaitotyöpajoja teknisten alojen opiskelijoille vuoden 2016 syksystä lähtien ympäri maata. 11.12. tapahtumakiertue oli Kouvolassa.&#160;&#160;<br><br>Hankkeen tavoitteena on innostaa opiskelijat lukemaan ja parantamaan lukutaitoaan. Samalla UPM haluaa Lukukeskuksen kanssa kehittää toimintamalleja lukutaidon parantamiseksi tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös herättää keskustelua ja nostaa tietoisuutta erityisesti ammattikouluissa opiskelevien nuorten lukutaidon kehittämisestä.<br><br>Kouvolan seudun ammattiopistossa pidetyssä tapahtumassa&#160;kirjallisuuskriitikko ja toimittaja <strong>Aleksis Salusjärvi&#160;</strong>sekä Atomirotta-yhtyeessä vaikuttava räppäri <strong>Mikko Sarjanen </strong>vetivät lukutaitotyöpajat noin 50 nuorelle tarjoamalla räpin tekstien tulkintaa, analysointia. Katso Mikon ja Aleksisin haastattelu videolta.&#160;</p><div class="ms-rtestate-read ms-rte-wpbox"><div class="ms-rtestate-notify ms-rtestate-read 1fc2e766-aac4-4288-8557-b711ba6f7382" id="div_1fc2e766-aac4-4288-8557-b711ba6f7382" unselectable="on"></div><div id="vid_1fc2e766-aac4-4288-8557-b711ba6f7382" unselectable="on" style="display&#58;none;"></div></div><p>Hieman rankoista, kantaaottavista sanoituksista nuorten piti tulkita&#58; kuka sanoo, kenelle ja mitä – millainen ihminen löytyy tekstin takaa, mitä hän edustaa, mikä on hänen elämäntilanteensa. Ja hyvin nuoret tehtävästä selvisivätkin. Myös heidän itse piti kirjoittaa ja antaa muiden tulkita.&#160;&#160;<br><br>Aleksisin ja Mikon urakka – 100 lukutaitotyöpajaa on loppusuoralla. He arvioivat että tammikuussa on viimeinen työpaja.&#160; Toimintamallin työpajaan he ovat kehittäneet yhdessä.&#160;&#160;&#160;<br><br>Lukutaitotyöpajojen jälkeen Kymin tehtaitten työsuhdepäällikkö <strong>Seppo Mäkinen </strong>kertoi oppisopimuskoulutuksesta ja kesätöistä UPM&#58;ssä. Oppisopimuspohjaisesta Tulevaisuuden ammattilainen –koulutusohjelmasta valmistunut konemies <strong>Jarno Simpanen </strong>paperitehtaalta puolestaan jutusteli kokemuksistaan koulutuksessa ja omasta työstään.&#160;&#160;&#160;<br><br>Kouvolan seudun&#160;ammattiopistossa tapahtuman järjestelyistä vastasi äidinkielenopettaja <strong>Sanna Södervik.</strong> </p><p><img alt="sanathaltuun_kouvola920px.jpg" src="/upm-kymi/ajankohtaista/PublishingImages/Pages/Sanat-haltuun-räpäten/sanathaltuun_kouvola920px.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /></p><p>Lue lisää&#160; <a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/lukukeskus-jarjestaa-upmn-tuella-100-lukutaitotyopajaa-teknisten-alojen-opiskelijoille/"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/lukukeskus-jarjestaa-upmn-tuella-100-lukutaitotyopajaa-teknisten-alojen-opiskelijoille/</span></a>&#160;&#160;&#160;&#160;​</p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Ensimmäiset esimiehet valmistuivat UPM:n Tulevaisuuden esimies -koulutusohjelmasta Irma Niemi, UPM2017-12-08T07:00:00Z<h3>UPM Kymin ja Kaukaan ensimmäiset Tulevaisuuden esimies –koulutusohjelmasta valmistuneet viettivät päätösjuhlaansa Kouvolan aikuiskoulutuskeskuksessa 5.12. </h3><p>Nyt valmistuneista seitsemän on suorittanut tutkintoaan Kymin paperi- ja sellutehtaalla ja yksi Kaukaan sahalla. Esimiestutkinnon suorittajat Kymin paperitehtaalla ovat <strong>Jesse Pilsari</strong>, <strong>Matias Leppänen</strong> ja <strong>Niko Spets</strong>. Sellutehtaalta valmistuneet ovat <strong>Jussi Heinonen</strong>, <strong>Hulaj Luan</strong>, <strong>Kalle Kouki </strong>ja <strong>Tuomo Halme</strong>. Kaukaan sahalta valmistui <strong>Reijo Rahunen</strong>. Opiskelu alkoi 1.2.2016 ja päättyi 26.10.2017. <br>Henkilöstöjohtaja <strong>Pia Pasi </strong>UPM&#58;n selluliiketoiminnasta onnitteli valmistuneita. ”Olette menneet läpi tiukan seulan; valikoituneet noin 350 hakijasta testien ja haastattelujen kautta ohjelmaan, jossa on ollut puolentoista vuoden ajan käytännön päivittäistä esimiestyötä, teoriaopintoja, tutkinnon vaatimia tehtäviä ja näyttöjä sekä arvioinnit. Onnea merkittävästä saavutuksesta ja menestystä alkavalle työuralle!”<br>Tulevaisuuden esimies on UPM&#58;n liiketoimintojen tarpeisiin räätälöity oppisopimuspohjainen koulutusohjelma, jolla kehitetään esimiesvalmiuksia. Koulutukselle oli selkeä tarve, sillä tehtaiden esimiesten keski-ikä korkea, ja uuden työnjohtajasukupolven koulutukset haluttiin aloittaa ennen kokeneiden esimiesten eläköitymistä. <br>Pia Pasi toteaa, että esimiestyö on muuttunut tekniikan ja prosessin syväosaajasta entistä enemmän ihmisten ja ryhmien johtajaksi. Myös alaisten kehittäminen on entistä tärkeämpää, kun tekniikan ja toimintatapojen muutosnopeus on noussut ja tulee nousemaan. Koulutusohjelman avulla uusilla esimiehillä on mahdollisuus kasvaa rooliinsa työssä oppimalla ja tukea saaden. Esimiehen johtamistaitojen merkitys liiketoiminnalle on kasvanut.<br>Koulutuksen yhteistyökumppaneina toimivat Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus ja Haaga-Perho. Aikuiskoulutuskeskuksen rehtori <strong>Leena Kaivola </strong>mainitsi päätössanoissaan, että koulutuksen tehtävänä ei ole ollut vain perehdyttää koulutettavia nykyisiin toimintatapoihin, vaan tutkinnon perusteiden ja tutkintosuoritusten kautta velvoittaa jokainen tuomaan oma kehityspanoksensa entistä parempien toimintatapojen ja käytänteiden kehittämiseen. Kouvolan oppisopimustoimiston puolesta onnittelut esitti koulutustarkastaja <strong>Tommi Neuvonen</strong>. <br>Kymin paperitehtaan johtaja <strong>Matti Laaksonen </strong>kannusti uusia esimiehiä rohkeuteen ja asioiden yhdessä tekemiseen. Hän vertasi toimintaa työpaikalla jalkapalloiluun. Siinä jokaisella pelaajalla on oma roolinsa ja vastuunsa, mutta kaikilla yhteinen tavoite voittoon. Työnantajana UPM pyrkii tarjoamaan esimiehille motivoivan ja kannustavan työuran. <br>Kaikki valmistuneet ovat työllistyneet UPM&#58;ssä koulutuksen päätyttyä.&#160;&#160;<br>&#160;<img alt="SeppoMakinen_MatiasLeppanen05122017_920px.jpg" src="/upm-kymi/ajankohtaista/PublishingImages/Pages/Ensimmäiset-esimiehet-valmistuivat-UPMn-Tulevaisuuden-esimies-–koulutusohjelmasta--/SeppoMakinen_MatiasLeppanen05122017_920px.jpg" style="margin&#58;0px;" /><br><br><em>Kymin työsuhdepäällikkö Seppo Mäkinen (vas.) haastatteli opiskelijoiden puheenvuorolla Matias Leppästä, joka toimii tällä hetkellä työnjohtajana paperitehtaalla PK 9&#58;n mekaanisessa kunnossapidossa.&#160;&#160;&#160;</em></p><p><em><br>&#160;<br>&#160;</em></p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Hyvin on maistunut - 1500 mustikkaista juhlaleivostaIrma Niemi, UPM2017-12-04T20:00:00Z<p><img alt="mirvarokka600x400.jpg" src="/upm-kymi/ajankohtaista/PublishingImages/Pages/Hyvin-on-maistunut---1500-mustikkaista-juhlaleivosta/mirvarokka600x400.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" />​</p><h4>S<img class="ms-rtePosition-1" alt="leivokset300x450.jpg" src="/upm-kymi/ajankohtaista/PublishingImages/Pages/Hyvin-on-maistunut---1500-mustikkaista-juhlaleivosta/leivokset300x450.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;width&#58;200px;height&#58;300px;" />uomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi UPM tarjoaa Suomessa olevalle koko henkilöstölleen kahvit juhlaleivoksen kera.&#160; </h4><p>Suomi 100 vuotta -leivos on tätä juttua kirjoitettaessa päätynyt tai vielä päätymässä kakkulautaselle UPM&#58;n eri toiminnoissa Kouvolassa. Päävastuu noin 1500 juhlaleivoksen tekemisestä on ollut kokki <strong>Mirva Rokalla </strong>(kuvassa ylhäällä)<strong> </strong>Fazer Amican Koskelan keittiöstä. UPM&#58;n lisäksi leivosta on toimitettu jonkin verran myös muille tilaajille. <br><br>Mirva kertoo, että raikkaanmakuinen mustikkaleivos on maistunut hyvin, ja palaute on ollut positiivista. Sokerikakkupohjaisen leivoksen tekemiseen kuuluu monta vaihetta. Täytteen, hyydykkeen ja koristeen pääraaka-aineena&#160;on mustikka. Valkoinen tekstilaatta on valkosuklaata.&#160; </p><p>Leivos säilyy hyvin &#160;pakastettunakin. Myös Itsenäisyyspäivän jälkeen juhlaleivoksen tilaamisesta kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä <a href="http&#58;//www.amica.fi/ravintolat/ravintolat-kaupungeittain/kuusankoski/ravintola-koskela/"><span style="text-decoration&#58;underline;">Koskelaan Fazer Amican ravintolaan &gt;&gt;&gt;</span></a>&#160; </p><p>&#160;</p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Myös UPM Kymin tehtaalla juhlavalaistusIrma Niemi, UPM2017-12-04T18:00:00Z<p>​​Suomi 100 vuotta ja itsenäisyyspäivä -juhlavalaistuksen UPM Kymin tehdasalueella saa soodakattilan ulkoseinä. Sini-valkoiset valot&#160;kytketään tiistaina 5.12.&#160;klo 18, ja ne ovat päällä torstaihin 7.12. asti.&#160;&#160;Soodakattilan omaa valaistusta vähennetään juhlavalojen ajaksi. </p><p><img alt="juhlavalot_ja_tahtiweb.jpg" src="/upm-kymi/ajankohtaista/PublishingImages/Pages/Myös-UPM-Kymin-tehtaalla-juhlavalaistus/juhlavalot_ja_tahtiweb.jpg" style="margin&#58;0px;" />. </p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
​Sellutehtaan hajukaasujen käsittelyssä häiriöIrma Niemi, UPM2017-11-22T11:00:00Z<p><strong></strong>&#160;<br>(UPM Kymi, Kouvola, 22.11.2017) – UPM Kymin sellutehtaan koivukeittämön hajukaasujen käsittelyssä oleva häiriö on aiheuttanut hajuhaittaa lähiympäristöön. Vika todettiin myöhään illalla 21.11. ja korjaustoimet ovat meneillään. Hajukaasujen käsittelyn uskotaan palautuvan normaaliksi keskiviikon aikana. UPM pahoittelee ihmisille aiheutunutta haittaa.<br><br>Lisätiedot&#58;<br>Markku Laaksonen, tehtaanjohtaja, puh. 0400 754649 </p><p>&#160;</p><p>&#160;</p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
UPM tukee syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulunkäyntimahdollisuuksia Irma Niemi, UPM2017-11-20T12:00:00Z<p>(UPM, Helsinki, 20.11.2017 klo 11.30 EET) - UPM tukee Pelastakaa Lapset -järjestön Eväitä Elämälle -ohjelman kautta nuoria, joiden koulunkäynnin jatkaminen peruskoulun jälkeen on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi. UPM&#58;n tuki kohdennetaan oppimateriaalien hankintaan, jotta nuoret voivat jatkaa opinnoissaan riippumatta perheen taloudellisesta tilanteesta. Oppimateriaalituki ohjataan Pelastakaa Lapset -järjestön paikallisyhdistyksille.&#160;<br><br>Suomessa 15 prosenttia nuorista ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa 25 ikävuoteen mennessä. Ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahanpuutteen takia. Kustannuksia toisen asteen opinnoissa aiheuttavat etenkin oppimateriaalit. Oppimateriaalitukea myönnetään lukiossa ja ammattikouluissa tarvittaviin oppikirjoihin ja muihin opiskelun edellyttämiin hankintoihin kuten työvälineisiin. Tavoitteena on, että tuensaajat voivat suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon.&#160;<br><br>&quot;Pelastakaa Lasten Eväitä Elämälle -ohjelman tukijana olemme mukana edistämässä nuorten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta sekä lisäämässä nuorten mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuutta valitsemissaan opinnoissa. Tämä on tärkeää nuorille itselleen mutta myös koko yhteiskunnalle ja sen hyvinvoinnille&quot;, UPM&#58;n sidosryhmäjohtaja <strong>Pirkko Harrela</strong> sanoo.&#160;<br><br>&quot;Viime vuonna Pelastakaa Lapset tuki Eväitä Elämälle -ohjelmallaan 1458 vähävaraisessa perheessä elävän lapsen koulunkäyntiä ja harrastamista. Juuri julkaistusta selvityksestämme käy ilmi, että koulunkäynnin kustannukset ovat monelle ongelma. Lähes 60 prosenttia kyselyymme vastanneista koki, että toisen asteen opintojen kustannukset ovat aiheuttaneet heille tai heidän perheelleen taloudellisia haasteita&quot;, sanoo pääsihteeri <strong>Hanna Markkula-Kivisilta</strong> Pelastakaa Lapset ry&#58;stä.<br><br>UPM&#58;n yhteiskunnallinen toiminta liittyy kiinteästi yhtiön Biofore-strategiaan ja vastuullisuustavoitteisiin. Yhtiö keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. UPM&#58;n Biofore Share and Care -ohjelman painopistealueet ovat Lukeminen &amp; oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen. Lisätietoja Biofore Share and Care -ohjelmasta yhtiön <a href="http&#58;//www.upm.fi/vastuullisuus/ihmiset-yhteiskunta/sponsorointi-lahjoitukset/Pages/default.aspx"><span style="text-decoration&#58;underline;">internetsivuilla</span></a>.&#160;</p><p>Lisätietoja Pelastakaa Lapset Eväitä Elämälle -toiminnasta löydät osoitteesta <a href="https&#58;//www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/evaita-elamalle-ohjelma/"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">https&#58;//www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/evaita-elamalle-ohjelma/</font></span></a>&#160;&#160;&#160;</p><p><em>Myös Kouvolan Pelastakaa Lapset on mukana Eväitä Elämälle –ohjelmassa. Viime vuonna kymmenen nuorta sai oppimateriaalien hankintaan tukea Kouvolan yhdistyksen kautta. </em><a href="http&#58;//kouvola.pelastakaalapset.fi/"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc"><em>http&#58;//kouvola.pelastakaalapset.fi/</em></font></span></a></p><p>Lisätietoja antavat&#58;<br>Sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela, UPM, <a href="mailto&#58;pirkko.harrela@upm.com"><span style="text-decoration&#58;underline;">pirkko.harrela@upm.com</span></a>, puh. 02041 50588 <br>Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry, <a href="mailto&#58;hanna.markkula-kivisilta@pelastakaalapset.fi"><span style="text-decoration&#58;underline;">hanna.markkula-kivisilta@pelastakaalapset.fi</span></a>, puh. 050 462 1148</p><p><strong><a href="http&#58;//www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-tukee-syrjaytymisvaarassa-olevien-nuorten-koulunkayntimahdollisuuksia-001-Mon-20-Nov-2017-11-30.aspx"> UPM&#58;n tiedotteet &gt;&gt;&gt;</a></strong></p><p><strong></strong>&#160;</p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
’Koskenrannan kuohuva historia’ – Asiaa ja tarinaa alueesta, ihmisistä, elämästä tehtaan kupeessa kosken rannalla Irma Niemi, UPM2017-11-10T14:45:00Z<h4>​Koskenrannassa Villa Ruthissa järjestettiin 10.11. alueen historiasta kertovan kirjan julkistamistilaisuus. Kirjan nimi on ’Koskenrannan kuohuva historia – Mannerheimin visioista viihtyisäksi asuinpaikaksi’. </h4><p>Kirjassa on yli 300 sivua, ja se rakentuu asukkaiden tarinoihin, alueen elämään, tehtaisiin unohtamatta alueen tulevaisuutta. Lopussa on mm. tietoa alueen rakennuksista ja niissä asuneista aina 1800-luvulta lähtien.<br><br>Kirjan merkittävänä taustajoukkona on Koskenrannan-Tallinmontun perinneryhmä, noin 20 henkilöä. Kirjalle nimettiin myös kirjatoimikunta, johon kuuluivat <strong>Arto Ahlberg</strong>, <strong>Mikko Kekki</strong>, <strong>Seija A. Niemi </strong>ja <strong>Arto Sulanen</strong>. Tukena ja kirjoittajana oli Koskenrannassa itsekin asunut kulttuurineuvos <strong>Eero Niinikoski</strong>. Avajaispuheessaan hän kertoi paikan värikkäästä ja kansainvälisestä historiasta. Kirjan toimittamisesta ja kirjoittamisesta vastasivat Seija A. Niemi ja Arto Ahlberg.&#160;<br><br>Kirjan tuottamista on tukenut Kymin Osakeyhtiön 100-vuotissäätiö vuonna 2015 antamallaan apurahalla. Teoksen ilmestyminen ajoittuu hyvin Suomi 100 vuotta –tunnelmiin. Onhan kyse yhdestä maamme vanhimmista teollisuuden mukanaan tuomista asuinalueista, joka syntyi 1872 eli samana vuonna kun tehdas perustettiin.&#160;&#160;</p><p><span aria-hidden="true"><span aria-hidden="true"></span><img alt="Arto_Ahlberg_Koskenrantakirja600px.jpg" src="/upm-kymi/ajankohtaista/PublishingImages/Pages/’Koskenrannan-kuohuva-historia’-–-Asiaa-ja-tarinaa-alueesta,-ihmisistä-ja-elämästä-tehtaan-kupeessa-kosken-rannalla-/Arto_Ahlberg_Koskenrantakirja600px.jpg" style="margin&#58;0px;" /><span aria-hidden="true"></span></span></p><p><em>Arto Ahlberg oli aktiivisesti mukana kirjan kokoamisessa ja toinen kirjoittajista. <br>Kuusankosken ja tehtaitten historiasta kiinnostuneet löytävät kirjasta monta mielenkiintoista tarinaa. Kirja tulee myyntiin Ruukinporttiin, Kymin Huvilalle, Kuusankoski seuralle, alueen kirjakauppoihin sekä Poikiloon.</em></p><p><em>&#160;</em></p><p>&#160;</p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx