Paperia, sellua ja energiaa moneen käyttöön

 Monipuolista hienopaperin tuotantoa

​Kymin paperitehtaalla valmistetaan päällystettyjä ja päällystämättömiä hienopaperilajeja kahdella paperikoneella ja päällystyskoneella. Jälkikäsittelyyn ja jalostukseen kuuluvat toimistopapereiden ja isojen graafisten arkkien leikkauslinjat.

Paperin tuotantokyky on noin 800 000 tonnia. Kymin hienopaperin valmistuksessa käytetään sataprosenttista kemiallista sellua, joka saadaan omalta sellutehtaalta. Paperitehtaallamme työskentelee noin 460 henkilöä.

Paperituotteitamme ovat:
• Painopaperit, toimistopaperit, digipaperit, erikoispaperit 

Tutustu UPM Paper ENA:n toimintaan »
UPM Paper -tuoteluettelo »

Horizontal divider

​Sellutehtaalta koivu- ja havusellua

​Kymin sellutehdas on yksi Suomen moderneimmista sellutehtaista, jonka vuotuinen tuotantokyky on 760 000 tonnia valkaistua koivu- ja havusellua. Sellutehtaallamme työskentelee  noin 230 henkilöä. Merkittävä tehtaan laajennusinvestointi valmistui 2015. Vuonna 2016 alkanut uusi sellutehtaan laajennus valmistuu 2017,  ja tuotantokyky nousee 870 000 tonniin sellua. >>>Linkki lehdistötiedotteeseen investoinnista

Sellutehtaalla valmistetaan lyhyt- ja pitkäkuitusellua kahdella tuotantolinjalla. Puuraaka-aineina ovat koivu, mänty ja kuusi. Kymin sellutehdas on merkittävä bioenergian tuottaja. Sellun tuotannossa syntyy mäntyöljyä ja tärpättiä, jotka hyödynnetään biotalouden tuotteisiin. 

Kymin sellutuotteiden nimet ovat: UPM Betula (koivusellu) ja UPM Conifer (havusellu).

Tutustu UPM:n sellutuotteisiin » 
Tutustu UPM tuotevastuuseen »
Sellun myynti ja markkinointi »
Horizontal divider

​Bioenergiaa tuotantoon ja lähialueen talouksiin

​Tarvitsemansa lämpöenergian ja suurimman osan sähköenergiasta Kymin paperitehdas ja sellutehdas saavat sellutehtaan energiantuotannosta ja tehdasalueella toimivalta Kymin Voima Oy:n biovoimalaitokselta.

Sellutehdas onkin merkittävä bioenergian eli lämmön ja sähkön tuottaja. Yli 90 prosenttia energiasta tuotetaan biopolttoaineilla. Sellun tuotannossa syntyviä biopolttoaineita ovat puuperäiset mustalipeä, kuituliete, kuori ja hakkuutähde. Öljy, turve ja maakaasu ovat varapolttoaineita.

Kaukolämpöä ja sähköä tuotetaan myös Kouvolan kaupunkiin.

Kymin sähköomavaraisuus on 85 prosenttia, ja loput ostetaan UPM Energialta, jolla on Kouvolassa kolme vesivoimalaitosta: Keltin, Kuusankosken ja Voikkaan vesivoimalaitokset.

UPM Energian sivuilta löydät tietoa vesivoimalaitoksista » 

Horizontal divider

​                                                                                                                                                                       Paluu UPM Kymin pääsivulle »