Tutustu UPM:n EMAS-selontekoon vuodelta 2015 ja Kaukaan tehtaan ympäristöraporttiin

Vuosittain laadittavat ympäristöselonteko ja tehdasliitteet muodostavat yhdessä UPM:n yhteisen EMAS-selonteon.

EMAS-rekisteröinti kattaa kaikki Euroopan sellu- ja paperitehtaat sekä Uruguayssa Fray Bentosin tehtaan ja Kiinassa Changshun tehtaan. Kolmannen osapuolen vahvistama ympäristöselonteko tehdasliitteineen antaa hyödyllistä tietoa ympäristönsuojelun tasosta yhtiössämme.

UPM Kaukaan Ympäristönsuojelun kehitys 2015 -raportti >>>

UPM:n paperi- ja sellutehtaiden EMAS-raportit >>>