Sellutehtaan huoltoseisokissa mittavat investointiasennukset

KAU Smolander ja Vihela 600x320.jpg
Vas. Seppo Smolander ja Kimmo Vihelä työturvallisuuskierroksella.

Kaukaan sellutehtaan seisokki on käynnistynyt suunnitellusti 5.9., ja työt ovat edenneet aikataulussa. Tuotannon uudelleenkäynnistys aloitetaan vaiheittain 16.9. alkaen, ja koko tehtaan tulisi olla normaalissa käynnissä lokakuun alussa.

Noin kahden viikon mittainen vuosihuoltoseisokki sisältää mittavat investointiasennukset sekä huolto-, korjaus- ja puhdistustehtäviä. KAU740-projektiin kuuluvia investointikohteita ovat molempien kuivauskoneiden uusinta sekä uuden paalauslinjan rakentaminen. Kuorimolle asennetaan uusi koivupöllin katkaisupöytä ja vanha havusulatuskuljetin korvataan uudella.

Seisokki työllistää yhteensä noin 1500 ulkopuolista ja UPM:n kunnossapidon ammattilaista. Heistä valtaosa on tehtaan ulkopuolista väkeä, joten työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. "Yleisperehdytyksen lisäksi jokaisessa työkohteessa annetaan työluvan yhteydessä yksityiskohtainen työkohteen perehdytys. Tämä on mielestäni työn turvallisen tekemisen kannalta kaikkein tärkein osa perehdyttämistä", kertoo työsuojelupäällikkö Kimmo Vihelä.

"Ennen työn aloittamista tulee aina tunnistaa erityisesti työhön liittyvät vaarat ja riskit. Samalla eliminoidaan pois ne vaaratekijät, mitkä on mahdollista poistaa ja hallita jäljelle jäävät riskit", työsuojeluvaltuutettu Seppo Smolander jatkaa.

Sujuva tiedonkulku on turvallisuuden kannalta avainasemassa, joten huoltoseisokin ja projektien yhteydessä on otettu käyttöön muun muassa päivittäiset palaverit sekä viikoittaiset työturvallisuuskierrokset.

Lähiympäristössä huoltoseisokki ei ole ollut täysin huomaamaton, sillä huoltotoimenpiteistä aiheutuva melu ja hajupäästöt ovat häirinneet lähialueen ihmisiä. Illalla 7.9. viemäritarkastuksen yhteydessä ilmaan pääsi väkeviä hajukaasuja avoimesta viemärikannesta. Voimakas haju aiheutti paljon yhteydenottoja. Hajuhaittaa on odotettavissa myös tuotannon ylösajon yhteydessä. Tehtaalta pahoitellaan ihmisille aiheutunutta harmia.

KAU Sellun kuivauskone seisokki600x300.jpg
Molemmat sellun kuivauskoneet uusitaan.

KAU kuorimo katkaisu600x300.jpg
Kuvassa kuorimon uusi koivupöllin katkaisupöytä.

 

Teksti: Ossi Nikki
Kuvat: Ossi Nikki ja Markku Repo