Sähköt on palautettu biojalostamolle

Sähköt on palautettu biojalostamolle osittain. Sähkökatkoksen syyksi on selvinnyt Kaukaan tehdasalueen sähkönjakeluverkon ongelmat.

Jalostamon käynnistysaikataulu tarkentuu, kun sähkönjakelu on täysin normalisoitunut.

Alasajosta, laitteiden tyhjennyksestä ja käynnistyksestä voi aiheutua tilapäistä hajuhaittaa.

Lisätietoja Jaakko Nousiainen, UPM Biopolttoaineet, tuotantojohtaja, puh. 040 758 6881