Lappeenrannan biojalostamolla sähkökatkos - jalostamo on ajettu hallitusti alas

Häiriö sähkönjakelussa aiheutti UPM Lappeenrannan biojalostamon alasajon. Sähkökatkos tapahtui kello 14 aikaan, jonka jälkeen biojalostamo ajettiin hallitusti alas. Alasajossa syntyneet kaasut poltettiin soihdussa, jonka savu saattoi näkyä lähialueelle.

 

Jalostamon alasajosta ei aiheutunut välitöntä henkilö- tai ympäristöonnettomuuden vaaraa. Etelä-Karjalan Pelastuslaitos kutsuttiin varmuuden vuoksi paikalle varmistamaan tilannetta.

"Sähköt ovat edelleen poikki ja olemme varavoimakoneiden sähkön varassa. Kun sähköt ovat palautuneet, teemme tilannearvion, kartoitamme mahdolliset vauriot ja päätämme jalostamisen käynnistyksen aikatauluista. Prosessi on ajettu turvalliseen tilaan ja Etelä-Karjalan Pelastuslaitos on poistunut paikalta", kertoo biojalostamon tuotantojohtaja Jaakko Nousiainen.