UPM:n Kaukaan sahalle haetaan tulevaisuuden saha-alan ammattilaisia koulutusohjelmaan

Saha-alan moniosaajakoulutus järjestetään neljättä kertaa UPM:n Kaukaan sahalla. Haku uuteen lokakuussa 2017 alkavaan koulutusohjelmaan käynnistyi 29. elokuuta.

"Kaukaan sahalla kolmasosa sahan työntekijöistä on juuri jäänyt tai jäämässä eläkkeelle lähivuosien aikana ja sahan kirkas tulevaisuus pitää turvata. Systemaattisella ja jatkuvalla oppisopimustyyppisellä koulutuksella pyrimme ajoissa turvaamaan osaamisen siirtymisen uusille työntekijöille. Koulutus on loistava tapa nuorille tutustua työelämään ja yritykseen sekä oppia monipuoliset työtehtävät. Koulutuksessa valmistuu moniosaajaksi, joka voi työskennellä sahatuotannon prosessitehtävissä Suomen suurimmalla mäntysahalla Saimaan rannalla", kertoo Lauri Kunnas, Kaukaan sahan johtaja.

Nyt haettavana oleva koulutuspaikka on sahatuotannon prosessitehtäviin Kaukaan sahalle. Oppisopimustyyppinen koulutus on kaksivuotinen ja koulutuspaikkoja on kymmenen. Koulutusohjelma koostuu pääosin käytännön työssäoppimisesta, johon sisältyy lähiopetusjaksoja. Koulutuksessa mukana olevat valmistuvat saha-alan ammattitutkintoon.

Lisätietoja: Lauri Kunnas, johtaja, Kaukaan saha, 040 5828 359

UPM Kaukaan saha tuottaa mänty- ja kuusisahatavaraa pohjoismaisesta sertifioidusta raaka-aineesta. Sahan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 510 000 m3 ja 90 % tuotannosta myydään ulkomaille. Kaukaan sahalla on 130 omaa työntekijää ja yhteensä saha työllistää noin 180 henkilöä. Saha sijaitsee Lappeenrannassa UPM:n suurimmassa tehdasintegraatissa yhdessä Kaukaan sellu- ja paperitehtaiden, UPM:n Pohjois-Euroopan tutkimuskeskuksen sekä biojalostamon kanssa.