Huoltoraivausta ja reunapuiden hakkuuta Luukkalan sähköaseman ja Kaukaan tehtaiden välisellä voimajohdolla

UPM-Kymmene Oyj suorittaa voimajohdon johtokadun huoltoraivausta sekä vaarantavan reunapuuston hakkuuta marras-joulukuun aikana Lappeenrannassa. Käsiteltävän 110 kV voimajohdon kulkureitti on Luukkalan sähköasema - Kaukaan tehdas.

Työn tarkoituksena on varmistaa häiriötön sähkönsiirto. Sähköverkkojen huoltoraivauksia tehdään säännöllisesti noin viiden vuoden välein.

Vahinkojen välttämiseksi pyydämme pitämään vähintään 50 metrin varoetäisyyden työkohteeseen.

Raivausrajoituskohteista pyydämme ottamaan yhteyttä urakoitsijaamme.
Eltel Networks Oy/ Antti Laitinen, puh. 040 311 2311.

Toivomme raivaustyön ja puuston poiston sujuvan hyvässä yhteistyössä ja aiheuttavan mahdollisimman vähän häiriötä!