Euroopan komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovic vieraili UPM Kaukaan tehtailla: fokus uusiutuvassa energiassa ja ilmastonmuutoksen lieventämisessä

UPM sai tänään vieraaksi Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Šefcovicin UPM Kaukaan tehtaille Lappeenrantaan. Sefcovic vastaa EU:n energiastrategiasta. Vierailua isännöi UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Vierailun aikana esiteltiin UPM Biofore -strategiaa, jossa uusiutuvista raaka-aineista valmistetaan kestäviä ratkaisuja ja innovaatioita, joiden avulla voidaan vähentää päästöjä ja ehkäistä ilmastonmuutosta.

Pesonen peräänkuulutti EU-säännöksiä, jotka luovat oikeanlaiset raamit yhtiöiden investoinneille ja innovatiivisille ratkaisuille päästöjen vähentämiseksi.

"Euroopan unioni on asettanut tavoitteekseen maailman johtajuuden uusiutuvassa energiassa 2020-luvulla. UPM pystyy varmasti tukemaan tätä kunnianhimoista tavoitetta. Siksi onkin äärimmäisen tärkeää, että EU:ssa tehdään pitkäjänteistä politiikkaa, luodaan selkeät säännöt biomassan kestävyydelle ja raamit, joiden avulla edistetään kestävien kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöä liikenteessä", sanoo Pesonen.

EU:n komission varapuheenjohtaja kiersi UPM Kaukaan tehdasalueella, joka on ainutlaatuinen ja monipuolinen bioteollisuuslaitos, jolla valmistetaan sellua, paperia, sahatavaraa ja biopolttoaineita uusiutuvista puupohjaisista raaka-aineista. Tehdasalueella sijaitsee myös UPM:n tutkimuskeskus ja Puunhankinnan ja metsätalouden yksikkö.

Lisätietoja antaa:
Marko Janhunen, sidosryhmäsuhdejohtaja, UPM Biorefining, puh. +358 204 15 0572

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com