Ajankohtaista

 

 

UPM Biopolttoaineet biomuovimarkkinoille uusien kumppanien kanssa Katja Tiikasalo, UPM2018-03-14T17:00:00Z<p>UPM on sitoutunut arvon tuottamiseen kestävillä bioinnovaatioilla. Uusiutuvan dieselin lisäksi UPM Lappeenrannan biojalostamolla tuotetaan uusiutuvaa naftaa, joka on erinomainen&#160;biomuovin raaka-aine. Se voidaan muuttaa uusiutuvaksi raaka-aineeksi, josta valmistetaan biomuovia esimerkiksi pakkausteollisuudelle.</p><p>Oikeanlaisen pakkausratkaisun valitsemisella voi olla iso merkitys.&#160;Nestekartonkipakkauksilla on alhaisin hiilijalanjälki&#160;muihin elintarvikkeiden nestepakkauksiin verrattuna.&#160;Nyt myös pakkausten&#160;muovipinnoite voi olla puupohjainen - uusiutuvan muovin käyttäminen alentaa&#160;nestekartonkipakkausten&#160;hiilijalanjälkeä entisestään.</p><p>Elopak&#160;- norjalainen yhtiö, joka toimittaa noin 15 miljardia&#160;nestekartonkipakkausta ympäri maailmaa vuosittain&#160;- yhdisti voimansa UPM Biopolttoaineiden ja Dow'n kanssa tarjotakseen markkinoille täysin uusiutuvan nestekartonkipakkauksen, joka on kierrätettävä ja vastuullisesti tuotettu.</p><p>&quot;Jokainen UPM&#58;n tuottama puupohjainen naftatonni, jonka Dow muuttaa biomuoviksi, vähentää tonnin&#160;fossiilisen raaka-aineen tarvetta. Koko arvoketjun kestävyys on vahvistettu ISCC PLUS&#160;-sertifikaatilla&quot;, kertoo <strong>Sari Mannonen</strong>, UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja.&#160;</p><p>Täysin puupohjaisen kartonkipakkauksen kehittäminen on ollut hieno esimerkki koko arvoketjun yhteistyöstä kestävien ratkaisujen löytämiseksi.&#160;</p><img src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2176119/126573.jpg" alt="" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;width&#58;627px;" /><p>&quot;Etsimme Elopakilla jatkuvasti tapoja vähentää pakkaustemme hiilijalanjälkeä. Dow'n ja UPM Biopolttoaineiden kumppanuuden ansiosta voimme nyt korvata fossiilista muovia 100-prosenttisesti puupohjaisella ratkaisulla.&#160;Pystymme valmistamaan täysin kierrätettävän nestekartonkipakkauksen, eikä meidän tarvitse tehdä&#160;kompromisseja laadun suhteen,&quot; sanoo&#160;ympäristöjohtaja&#160;<strong>Kristian Hall</strong> Elopakilta.</p><p>UPM Biopolttoaineet on yksi harvoista uusiutuvan naftan valmistajista maailmassa. &quot;Olemme innoissamme ja ylpeitä tästä yhteistyöstä ja kyvystämme tarjota korkealaatuinen puupohjainen raaka-aine korvaamaan fossiilisia raaka-aineita pakkauksissa&quot;, Mannonen summaa.&#160;&#160;</p><p>Tutustu&#160;100&#160;% puupohjaiseen nestekartonkipakkaukseen&#58; <a href="https&#58;//youtu.be/_O24XpJq6tU" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;">linkki videoon</span></a></p><p><strong>Lisätietoja antaa&#58;&#160;</strong><br>Sari Mannonen,&#160;johtaja, UPM Biopolttoaineet&#160;-liiketoiminta,&#160;puh. 045&#160;265 1345,&#160;<br>sähköposti&#58;<a href="mailto&#58;sari.mannonen@upm.com"><span style="text-decoration&#58;underline;">sari.mannonen@upm.com</span></a></p><p>​</p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Jätevedenpuhdistamon pH-arvojen säädöstä paikallista hajuhaittaaKatja Tiikasalo, UPM2018-03-14T14:00:00Z<div class="_1mf _1mj" data-offset-key="avpug-0-0"><span data-offset-key="avpug-0-0"><span data-text="true">UPM Kaukaan jätevesien pH&#58;n säätö aiheuttaa poikkeuksellista hajuhaittaa lähialueelle. </span></span></div><div class="_1mf _1mj" data-offset-key="avpug-0-0"><span data-offset-key="avpug-0-0"><span data-text="true"></span></span>&#160;</div><div class="_1mf _1mj" data-offset-key="avpug-0-0"><span data-offset-key="avpug-0-0"><span data-text="true">Hajuhaittoja saattaa esiintyä Kaukaantien varressa Mutterin läheisyydessä. pH-säädössä vapautuva rikkivety haisee voimakkaasti, mutta näin pienissä pitoisuuksissa se ei ole vaarallista.</span></span></div><div class="_1mf _1mj" data-offset-key="avpug-0-0"><span data-offset-key="avpug-0-0"><span data-text="true"></span></span>&#160;</div><div class="_1mf _1mj" data-offset-key="avpug-0-0"><span data-offset-key="avpug-0-0"><span data-text="true">pH-arvojen säätö on välttämätöntä, jotta jätevedenpuhdistamon toiminta voidaan varmistaa. Tilanteen pitäisi olla ohi illan kuluessa. </span></span></div><div class="_1mf _1mj" data-offset-key="avpug-0-0"><span data-offset-key="avpug-0-0"><span data-text="true"></span></span>&#160;</div><div class="_1mf _1mj" data-offset-key="avpug-0-0"><span data-offset-key="avpug-0-0"><span data-text="true">Pahoittelemme tilannetta!</span></span></div><div class="_1mf _1mj" data-offset-key="avpug-0-0"><span data-offset-key="avpug-0-0"><span data-text="true"></span></span>&#160;</div><div class="_1mf _1mj" data-offset-key="avpug-0-0"><span data-offset-key="avpug-0-0"><span data-text="true">Lisätietoja&#58; UPM Kaukaan ympäristöpäällikkö Minna Maunus-Tiihonen, <a href="mailto&#58;minna.maunus-tiihonen@upm.com">minna.maunus-tiihonen@upm.com</a>, 040 833 0323</span></span></div>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Tulevaisuuden sellu- ja paperialan ammattilaiset haluavat kehittyä rautaisiksi osaajiksiKatja Tiikasalo, UPM2018-03-06T14:00:00Z<p>UPM&#58;n Tulevaisuuden ammattilainen -koulutusohjelma käynnistyi aurinkoisissa tunnelmissa 5.3. Vierumäen urheiluopistolla jo kolmatta kertaa. Vapaamuotoisen verkostoitumisen ja yhdessä tekemisen lisäksi kaksipäiväinen koulutusjakso piti sisällään tutustumista toimintatapoihin sekä kaksivuotisen oppisopimuskoulutuksen sisältöön. Ensimmäisen koulutuspäivän avasi UPM&#58;n Suomen sellutehtaiden henkilöstöpäällikkö <strong>Kai Latvala</strong>, joka toivotti tuoreet UPMläiset tervetulleeksi. Hän painotti alkupuheenvuorossa tulevaisuuden työntekijöiden tärkeää roolia.</p><p>Seuraavasta puheenvuorosta vastasi Kymin integraatin johtaja <strong>Jyri Kylmälä</strong>, joka kertoi mm. UPM&#58;stä työnantajana ja odotuksista töihin tuleville. &quot;Tulevaisuuden työntekijän tulee olla motivoitunut, ammattitaitoinen ja joustava. Hänen pitää tuntea aitoa kiinnostusta työtään kohtaan ja häneltä tulee löytyä halu ja kyky oppia uutta&quot;, Kylmälä totesi. Hän muistutti myös, että esimerkiksi Kymin tehtailla työntekijöiden keski-ikä lähentelee 50 ikävuotta, joten uusia työntekijöitä tarvitaan.</p><p>UPM&#58;n oman koulutuksen järjestäminen on tarkkaan mietitty ja monivaiheinen prosessi, joka on todettu toimivaksi tavaksi löytää osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa yhtiön tarpeisiin. Valintaprosessi toteutettiin samantapaisesti, kuin aiempinakin vuosina. &#160;Tämän vuotiseen koulutusohjelmaan valittiin yhteensä 33 henkilöä.</p><p>&quot;Haastattelut toteutettiin kahdessa vaiheessa. Hakijoita oli yhteensä yli 1000 ja jokaiselta paikkakunnalta valittiin pikahaastatteluihin noin 70—80 henkilöä. Osa hakijoista karsiutui tässä vaiheessa, ja paikkakuntakohtaisesti noin 30—40 henkilöä pääsi seuraavaan vaiheeseen, joka oli laajamittaisempi haastattelu,&quot; Kai Latvala kertoo. </p><p>&quot;Hakukriteerit olivat monitahoiset ja valintoihin vaikuttivat muun muassa hakijoiden koulutustausta, motivaatio sekä yhteistyötaidot. Oppisopimuskoulutuksen avulla saamme eläkkeelle siirtyvän ikäryhmän tilalle uusia ammattitaitoisia tekijöitä.&quot;</p><p><strong>Monipuolista osaamista prosessiteollisuuden eri aloilta</strong></p><p>Tulevien sellu- ja paperiammattilaisten joukosta <strong>Jenni Långsved</strong>, <strong>Timo Tuononen</strong> ja <strong>Mike Sani</strong> pyydettiin kertomaan itsestään ja odotuksistaan uuden uran edessä. Kolmikko on silminnähden innoissaan oppisopimuskoulutukseen pääsystä. Heillä kaikilla on halu kehittyä alansa rautaisiksi ammattilaisiksi. Horisontissa siintää jo unelma vakituisesta työpaikasta metsäteollisuudessa.</p><p><img alt="Kolmikon-kuva-1140x570.jpg" src="/upm-kaukas/ajankohtaista/PublishingImages/Pages/Kaukaalla-aloitti-tänään-kaksitoista-oppisopimuskoulutettavaa/Kolmikon-kuva-1140x570.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" />&#160;Kokkolalainen Jenni aloittaa koulutuksen Pietarsaaren sellutehtaan kuitulinjalla. Långsved valmistui ammattikoulusta prosessinhoitajaksi vuonna 2015 ja hän on sen jälkeen työskennellyt useissa prosessiteollisuuden työpaikoissa.&#160;&#160;</p><p>Timo, sähkö-automaatioasentaja, sai koulutuspaikan Kaukaan sellutehtaalta Lappeenrannasta. Imatralaislähtöinen Tuononen on aikaisemmin työskennellyt kolme vuotta talteenottolaitoksella Joutsenossa, joten alan työkokemustakin löytyy jo. <br><br>Haminalainen Mike valittiin koulutukseen Kymin sellutehtaalle, ja hän aloittaa opinnot kuorimolla. Sani on ehtinyt lukemaan itsensä sähköasentaja-ylioppilaaksi sekä myöhemmin vielä prosessihoitajaksi. Myös Sanilta löytyy prosessialan työkokemusta, sillä hän on työskennellyt useana kesänä pakkaajana kemianteollisuudessa.</p><p>Teksti&#58; Ossi Nikki </p><p>​</p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Laippavuoto Kaukaan sellutehtaan metanolilinjallaKatja Tiikasalo, UPM2018-03-06T07:00:00Z<p>UPM Kaukaan sellutehtaalla yöllä sattuneen metanolilinjan laippavuodon johdosta hajukaasuja on päässyt ilmaan kello yhden ja kolmen välisenä aikana. </p><p>Vuoto on nyt korjattu.Tuulen suunnasta johtuen hajuhaittoja on esiintynyt Kaukaan tehtaista luoteeseen päin. </p><p>Pahoittelemme tilannetta!​</p><p>Lisätietoja&#58; Tehtaanjohtaja Teuvo Solismaa, <a href="mailto&#58;teuvo.solismaa@upm.com">teuvo.solismaa@upm.com</a></p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Pieni palon alku UPM Lappeenrannan biojalostamon vetylaitoksella Katja Tiikasalo, UPM2018-02-15T13:00:00Z<p>Biojalostamoa ollaan ajamassa alas vetylaitoksen savukaasupuhaltimen pienen palon vuoksi. </p><p>Puolen päivän aikaan syttynyt tulipalo saatiin nopeasti sammumaan yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa. Palo sai alkunsa laitevauriosta.</p><p>Alue evakuoitiin, mutta hengenvaaraa tai tilanteen eskaloitumisen vaaraa ei ollut. </p><p>Ilmoitus tulipalosta tuli kello 12.12. Pelastuslaitos kävi paikalla varmistamassa tilanteen. </p><p>Lisätietoja UPM Lappeenrannan Biojalostamon tuotantojohtaja Jaakko Nousiainen, 040&#160;758 6881</p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Kaukaan sellutehtaalla huoltoseisokki torstaina 8.2.Katja Tiikasalo, UPM2018-02-07T07:00:00Z<p>​Kaukaan sellutehtaalla pidetään päivän mittainen huoltoseisokki torstaina 8.2. Tehtaan alasajo alkaa keskiviikon ja torstain vastaisena yönä. Tehdasta käynnistetään torstai-illan aikana.&#160;</p><p>Pahoittelemme huoltoseisokista mahdollisesti aiheutuvia hajuhaittoja!</p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Olemme mukana Kesäksi duuniin rekrytointitapahtumassa torstaina 8.2. IsoKristiinassaKatja Tiikasalo, UPM2018-02-07T07:00:00Z<p>​Tervetuloa juttelemaan ensi kesän työpakoista torstaina 8.2. kauppakeskus IsoKristiinassa pidettäville rekrytoimintimessuille. Meillä on tarjolla ensi kesäksi noin 180 kesätyöpaikkaa. Avoinna on myös vakituisia työsuhteita.</p><p>Tapahtuma pidetään IsoKristiinan 3. kerrokessa kaupunginteatterin lämpiössä kello 12.30 - 14.30 välisenä aikana.</p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Paikalliset hankkeet tarjoavat tekemista ja oppimista LappeenrannassaKatja Tiikasalo, UPM2018-01-31T09:00:00Z<p>Lukemisen ja oppimisen tukeminen sekä toimipaikkojen paikallisyhteisöihin sitoutuminen kuuluvat UPM&#58;n Biofore Share and Care -vastuullisuusohjelmaan. Monet tuetuista hankkeista on suunnattu lapsille ja nuorille, tulevaisuuden rakentajille. </p><p>Hyvä esimerkki paikallisesta vaikuttamisesta on UPM&#58;n Kaukaan tehdasintegraatin kotipaikka Lappeenranta, jossa oli loppuvuodesta 2017 käynnissä useita hankkeita eri ikäisille nuorille.</p><h2>Lasten iltapäiväkerhoissa liikutaan ja leikitään</h2><p>Lasten jalkojen töminä ja iloinen hälinä kaikuivat Lappeenrannan Kaukaan koulun käytävillä talvisena iltapäivänä, kun kello soi koulupäivän päätteeksi. Osa lapsista suuntasi vielä liikuntakerhoon. Olympiakomitean koordinoimat, yritysten tukemat ja paikallisten urheiluseurojen ohjauksella toteutetut Lasten Liike iltapäivät -kerhot ovat pyörineet syksyn ajan useassa Suomen koulussa. Lappeenrannassa Kaukaan koulun lisäksi Voisalmen ja Skinnarilan alakoulujen oppilaat ovat voineet osallistua maksuttomiin tai hyvin edullisiin liikuntakerhoihin. Kerho-ohjauksesta ovat Kaukaalla vastanneet Pesä Ysit, Lappeenrannan voimistelijat sekä PEPO. Kerhojen tavoite on kannustaa kaikkia lapsia liikkumaan sekä tarjota sosiaalista ja valvottua ohjelmaa iltapäiviin.<br><br>Pienten eli 1.─2. luokkalaisten ryhmässä oli syksyllä Kaukaalla 20 osallistujaa. Monessa koulussa 5.─6.-luokkalaiset ovat haastavin ikäryhmä saada mukaan kerhotoimintaan, kertoo Olympiakomitean <strong>Carita Riutta</strong>. &quot;Isompien lasten ryhmät ovat useassa koulussa pienempiä kuin nuorempien ryhmät. Tosin Voisalmen koulussa isojenkin ryhmässä on 18 henkeä, siellä on saatu lapset hyvin mukaan.&quot;</p><p><img src="/upm-kaukas/ajankohtaista/PublishingImages/Pages/Paikalliset-hankkeet-tarjoavat-tekemista-ja-oppimista-Lappeenrannassa/lasten_liike_samikontto-700x350.jpg" alt="lasten_liike_samikontto-700x350.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br>Lasten Liike iltapäivät -kerhotoiminta saa positiivista palautetta myös Kaukaan koulun rehtorilta ja kerhojen ohjaajilta. &quot;Seurojen välinen yhteistyö on toiminut hyvin&quot;, sanoo kerho-ohjaaja <strong>Jenna Backman</strong>. Hän kertoo, että kerhotuntien sisällössä pyritään leikin ja hauskan yhdessä tekemisen avulla harjoittelemaan liikkumisen perustaitoja, kuten välineiden hallintaa ja kehonhallintaa. Lähtökohtana on, että lapset saavat osallistua ja tehdä oman osaamisensa mukaisesti.<br></p><p>&quot;Seurat ovat monipuolisesti mukana. Ohjaukseen tulee erilainen ote, kun ammattilaiset vetävät ryhmiä ja kerhoa&quot;, sanoo Kaukaan koulun rehtori <strong>Hanna-Maria Toivanen</strong>. Kerhotoiminta heijastuu myös koulutuntien sisältöön. &quot;Eka- ja tokaluokkalaiset halusivat kerhossa leikityn hauskan leikin mukaan myös liikuntatunneille.&quot; </p><p>&quot;Kerho on kiva&quot;, sanoo<strong> Ville-Veikko</strong>, 8 vuotta. Hän on osallistunut jokaiseen syksyn aikana pidettyyn kerhoon kaverinsa kanssa. 7-vuotias <strong>Valma</strong> kertoo omaksi suosikkilajikseen hirvenmetsästyksen, paikallisen version perinteisestä polttopallosta. Nauru ja riemukas kirkuminen vahvistavat lasten kommentit&#58; liikunta on hauskaa.</p><h2>Vesitutkimuksia ja talousmetsiin tutustumista</h2><p>Syksyn aikana satavuotiaan Suomen kuudesluokkalaisilla oli mahdollisuus tutustua talousmetsien kiertoon neljällä UPM&#58;n tehdaspaikkakunnalla. Lappeenrannan lisäksi metsäretkiä järjestettiin Kouvolassa, Raumalla ja Pietarsaaressa. Oppilaat tutustuivat maastorasteilla erilaisiin metsänhoidon vaiheisiin ja pääsivät myös istuttamaan taimia. </p><p><img src="/upm-kaukas/ajankohtaista/PublishingImages/Pages/Paikalliset-hankkeet-tarjoavat-tekemista-ja-oppimista-Lappeenrannassa/metsäretki-700x350.jpg" alt="metsäretki-700x350.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br>Myös 5.- ja 7.-luokkalaisille suunniteltu <a href="http&#58;//www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-mukana-laajentamassa-Koulujemme-lahivedet--hanketta-valtakunnalliseksi--001-Thu-28-Apr-2016-10-33.aspx"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">Koulujemme lähivedet</span></a> -hanke laajeni viime vuonna Raumalta useammalle UPM&#58;n tehdaspaikkakunnalle, mukaan lukien Lappeenrantaan. Hankkeella kannustetaan peruskoulujen oppilaita kiinnostumaan luonnontieteistä ja tutkimaan lähivesiä. Koulut saavat vesitutkimukseen tarvittavia laitteita, ja tutkimustuloksista koottu aineisto tallennetaan Suomen Ympäristökeskuksen rekistereihin.</p><h2>Esikoululaisten askartelukilpailu tuotti upeita taideteoksia </h2><p>Lappeenrannan nuoret taiteilijat häikäisivät näkemyksillään askartelukilpailussa. UPM Kaukaan syksyllä järjestämään Suomi 100 -teemaiseen askartelukilpailuun osallistui noin 500 lasta esikouluryhmistä sekä 1. ja 2. luokilta.</p><p>&quot;Lapset saivat raaka-aineiksi kaikkea metsästä&#58; puuta, paperia, sahanpurua, sellua ja haketta&quot;, kertoo UPM Kaukaan sidosryhmäpäällikkö <strong>Katja Tiikasalo. &quot;</strong>Saimme kilpailuun kaikkiaan 80 työtä, ja ne olivat aivan uskomattomia! Teemaan oli perehdytty muun muassa historian ja muinaisten Suomi-tarinoiden kautta, ja lapset olivat ottaneet vanhempia myös mukaan töiden tekemiseen.&quot;</p><p>Askartelukilpailun satoa voi katsoa <a href="https&#58;//www.facebook.com/media/set/?set=a.841780462613861.1073741830.717406261717949&amp;type=3"><span style="text-decoration&#58;underline;">UPM Kaukaan Facebook-tililtä</span></a>. Voittajaksi valittiin Voisalmen esikouluryhmä, joka oli askarrellut Saimaan kanavan Mustolan sulun. Ryhmä pääsi tehdaskierrokselle ja juhlalounaalle Kaukaalle. Lisäksi palkinnoiksi muille osallistujille jaettiin heijastimia ja huomioliivejä ja linnunpönttöjä. Työt olivat näytteillä Kaukaan konttorilla.</p><p><img src="/upm-kaukas/ajankohtaista/PublishingImages/Pages/Paikalliset-hankkeet-tarjoavat-tekemista-ja-oppimista-Lappeenrannassa/linnunpönttö-700x350.jpg" alt="linnunpönttö-700x350.jpg" style="margin&#58;5px;" />Linnunpönttöjenkin takaa löytyy tarina paikallisyhteisön tukemisesta. Pöntöt on teetetty Kaukaan sahatavarasta paikallisella Laptuote-säätiöllä. Säätiö työllistää kehitysvammaisia, pitkäaikaistyöttömiä ja muita työmarkkinoilta syrjäytymisvaarassa olevia. &quot;Halusimme tukea säätiön toimintaa. Mietimme mallit yhdessä ja tilasimme viittä erilaista pönttömallia&quot;, Tiikasalo kertoo. Pönttöjä annetaan lahjoiksi ja palkinnoiksi.</p><h2>Yrityskylä opettaa yhteiskunnan ja työelämän toimintaa</h2><p>Kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisille tarkoitettu oppimisympäristö Yrityskylä opettaa lapsille yhteiskunnan toimintaa, yrittäjyyttä ja työelämää yritysten tukemana. </p><p>Lappeenrannan Yrityskylä on kuudesluokkalaisille. Suomessa keksitty konsepti koostuu opettajakoulutuksesta, oppimateriaaleista ja kymmenestä oppitunnista ennen varsinaista yrityskyläpäivää. Lapsille annetaan roolit, joiden mukaan he työskentelevät kylässä. Roolit annetaan luokissa ennakkoon jokaisen kyvyt ja persoona huomioiden.&#160; &quot;Yrityskylävierailun pitäisi olla positiivinen kokemus jokaiselle. Roolit ja tehtävät esitetään leikin kautta&quot;, kertoo Taloudellisen tiedotustoimisto TAT&#58;n aluepäällikkö <strong>Elina Niskanen</strong>. Hän jatkaa, että yläkoululaisille suunnattu Yrityskylä on kilpailuhenkisempi ja se sijoittuu globaaliin ympäristöön. <br></p><p><img src="/upm-kaukas/ajankohtaista/PublishingImages/Pages/Paikalliset-hankkeet-tarjoavat-tekemista-ja-oppimista-Lappeenrannassa/Elina-Niskanen-ja-Linnea-Koskimies-yrityskylässä-_-kuva-Petra-Niemi-1400x700.jpg" alt="Elina-Niskanen-ja-Linnea-Koskimies-yrityskylässä-_-kuva-Petra-Niemi-1400x700.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p><p><em>Elina Niskanen ja Linnea Koskimies Lappeenrannan Yrityskylässä.</em></p><p>Yritykset sitoutuvat tukemaan Yrityskylää kolmen vuoden jaksoissa. &quot;Nyt esimerkiksi UPM&#58;llä on kylässä rooli paperinvalmistajalle, jonka pitää ostaa sellua tai puuta, sekä biopolttoaineiden parissa työskentelevälle tutkijalle&quot;, Niskanen kuvailee. &quot;Palkitsevinta palautetta on se, kun lapset lähtevät kylästä iloisina ja kertovat, että tämä oli paras koulupäivä ikinä!&quot;<br></p><h2>Lukutyöpajoja, Bioaikarekka ja luentoja vanhemmille opiskelijoille</h2><p><br>Syksyn paikalliset hankkeet koskivat myös yläkouluikäisiä ja sitä vanhempia lappeenrantalaisia opiskelijoita. Teknisten alojen ammattikouluopiskelijoille järjestettiin Sanat haltuun -lukutaitotyöpaja. Biotaloutta esittelevä Bioaikarekka vieraili satamassa ja Kimpisen lukiolla. Myös <a href="https&#58;//www.metsateollisuus.fi/alalle-toihin/oppilaitos-ja-yritysyhteistyo/mahdollisuuksien-metsa-suomen-suurin-tyopaikka/"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">metsälähettilästoiminta</span></a> jatkui syksyllä edellisvuosien tapaan. Lähettiläät eli metsäalan ammattilaiset käyvät kertomassa yhdeksäsluokkalaisille metsän tarjoamista työ- ja opiskelumahdollisuuksista sekä metsäteollisuuden innovaatioista. </p><p>Osa hankkeista, kuten liikuntakerhot ja Yrityskylä, jatkuvat edelleen vuonna 2018. Vierailijaluennot Lappeenrannan yliopistolla kuuluvat myös kiinteästi UPM&#58;n toimintaan. Keväällä on luvassa lisäksi ohjattua välituntiliikuntaa, iltaisin järjestettävä salibandykerho alakoululaisille ja maksuton jalkapallopäivä, jotka toteutetaan yhdessä paikallisten seurojen kanssa.<br><br><em>UPM&#58;n Biofore Share and Care -ohjelman painopistealueet ovat Lukeminen &amp; oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen. </em></p><p><strong>Lue lisää&#58;</strong></p><p>Kuudesluokkalaiset tutustuvat talousmetsien kiertoon UPM&#58;n tehdaspaikkakunnilla<br><a href="http&#58;//www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/Kuudesluokkalaiset-tutustuvat-talousmetsien-kiertoon-UPMn-tehdaspaikkakunnillla-001-Mon-21-Aug-2017-11-03.aspx"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">http&#58;//www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/Kuudesluokkalaiset-tutustuvat-talousmetsien-kiertoon-UPMn-tehdaspaikkakunnillla-001-Mon-21-Aug-2017-11-03.aspx</span></a><br><br>Lasten liikuntakerhoilla lisätään lasten ja perheiden hyvinvointia</p><p><a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/liikuntakerhoilla-lisataan-lasten-ja-perheiden-hyvinvointia/"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/liikuntakerhoilla-lisataan-lasten-ja-perheiden-hyvinvointia/</span></a></p><p>Lukutaito avartaa maailmaa</p><p><a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/vastuullisuus/lukutaito-avartaa-maailmaa/"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//www.upmbiofore.fi/vastuullisuus/lukutaito-avartaa-maailmaa/</span></a></p><p>Sanat haltuun! Lukumotivaatiota rap-sanoituksista</p><p><a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/sanat-haltuuun-lukumotivaatiota-rap-sanoituksista/"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/sanat-haltuuun-lukumotivaatiota-rap-sanoituksista/</span></a></p><p>Yrityskylässä opitaan itse tekemällä</p><p><a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/yrityskyla/"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/yrityskyla/</span></a></p><p><br>Kummisuhde, hääkengät ja markan tontti – yhtiö tuki isovanhempiani monin tavoin</p><p><a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/kummisuhde-haakengat-ja-markan-tontti-yhtio-tuki-isovanhempiani-monin-tavoin/"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/kummisuhde-haakengat-ja-markan-tontti-yhtio-tuki-isovanhempiani-monin-tavoin/</span></a></p><p>Vastuullinen vedenkäyttö on yksi UPM&#58;n Biofore Share and Care -ohjelman neljästä painopistealueesta</p><p><a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/vastuullinen-vedenkaytto-on-yksi-upmn-biofore-share-and-care-ohjelman-neljasta-painopistealueesta/"><span style="text-decoration&#58;underline;">https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/vastuullinen-vedenkaytto-on-yksi-upmn-biofore-share-and-care-ohjelman-neljasta-painopistealueesta/</span></a></p><p>Teksti&#58; Petra Niemi</p><p>Kuvat Petra Niemi, Sami Kontto, Katja Tiikasalo</p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Kaukas mukana DuuniDay -tapahtumassa 24.1.Katja Tiikasalo, UPM2018-01-18T07:00:00Z<p>​Kaukas-tiimi on tiistaina 24.1. Lappeenrannan teknillisen yliopiston DuuniDay-rekrytointimessuilla. Tervetuloa moikkaamaan! Meillä on avoinna 150 kesätyöpaikkaa, joihin haku päättyy 28.2.</p><p>Lisätietoja&#58; <a href="http&#58;//www.upm.com/kesa">www.upm.com/kesa</a></p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Kiintoaineita poistetaan UPM Kaukaan jätevedenpuhdistamon tasausaltaasta ruoppaamallaKatja Tiikasalo, UPM2018-01-04T13:00:00Z<p>UPM Kaukaan jäteveden puhdistamon tasausaltaasta poistetaan sinne kertynyttä kiintoainetta ruoppaamalla tammikuun ajan. UPM Kaukaan ympäristöpäällikkö Minna Maunus-Tiihonen kertoo, että ruopattu kiintoaine pumpataan kuivumaan erikoistekstiilistä valmistettuihin geotuubeihin, joista suodattuva vesi johdetaan takaisin prosessiin. Kuivunut kiintoaine hyödynnetään myöhemmin kompostin raaka-aineena.</p><p><img alt="tasausaltaan-ruoppaus-700x350.jpg" src="/upm-kaukas/ajankohtaista/PublishingImages/Pages/Kiintoaineita-poisteaan-jatevedenpuhdistamon-tasausaltaasta-ruoppaamalla/tasausaltaan-ruoppaus-700x350.jpg" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /></p><p>”Työn esivalmistelut, kuten kentän rakennus ja ojitukset, on tehty joulukuussa ja varsinainen ruoppaustyö alkoi tänään. Toistaiseksi hajuhaittoja ei ole ollut, mutta niitä voi esiintyä sääolosuhteista riippuen”, Maunus-Tiihonen pahoittelee.</p><p>Tiihosen mukaan altaaseen kertynyt kiintoaine tulee aika ajoin poistaa, koska kertynyt kiintoaine voi aiheuttaa altaaseen happivajetta ja epämiellyttäviä hajuja. Allas ruopattiin edellisen kerran vuonna 2012.</p><p>Lisätietoja&#58; Minna Maunus-Tiihonen, p. 0204 154 011</p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx