UPM Kaukas on maailman monipuolisin tehdasintegraatti

Kaukaan tehtaat Lappeenrannassa muodostavat ainutlaatuisen biometsäteollisuuden integraatin, jossa valmistetaan uusiutuvasta raaka-aineesta sellua, aikakauslehtipaperia, sahatavaraa sekä biopolttoaineita. Kaukaalla sijaitsevat myös UPM:n suurin tutkimus- ja tuotekehityskeskus sekä UPM Metsän Itä-Suomen puunhankinnan johto ja Lappeenrannan metsäpalvelutoimisto.

Kestävästi hankittu puuraaka-aine, tehdasintegraatin korkea omavaraisuusaste energiassa ja tuotannon sivuvirtojen uudelleenkierrätys raaka-aineiksi ovat toimintamme kulmakiviä.

Horizontal divider
Horizontal divider

Jalostamme vastuullisesti hankittua puuta yhä puhtaammin

UPM Pulp, päästöt veteen

Päästöt veteen (AOX)

-36 %
(2000-2015)

UPM Pulp, päästöt ilmaan

Päästöt ilmaan (SO2)

-59 %
(2000-2015)

UPM Pulp, biopolttoaineiden osuus

Biopolttoaineiden osuus

91 %
(2015)

UPM Pulp, puun alkuperän seuranta

Puun alkuperän seuranta

100 %
(2015)

Horizontal divider

​Kuvia Kaukaalta

Horizontal divider

Turvallinen työpaikka

Lappeenrannassa työskentelee noin 1 000 UPM:läistä ja lisäksi tehdasalueella toimii vakituisesti yli 150 alihankkijoidemme työntekijää. Työtä integraatissa tehdään ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa.

Kaikilla Kaukaan tehdasalueella töitä tekevillä tulee olla voimassa oleva Työturvallisuuskortti sekä UPM:n tehdaskohtainen turvallisuusperehdytys suoritettuna. Alihankkijoille suunnatun perehdytyksen voi suorittaa verkossa UPM:n turvallisuusperehdytyssivuilla

Henkilö- ja paloturvallisuudesta huolehditaan myös tiiviissä yhteistyössä UPM:n ja viranomaisten kesken. Kaukaan tehtaiden sisäisissä pelastussuunnitelmissa ja kaupungin pelastussuunnitelmassa on varauduttu integraatin mahdollisiin onnettomuus- ja poikkeustilanteisiin. Ulkoinen pelastussuunnitelma on laadittu yhdessä Etelä-Karjalan Pelastuslaitoksen kanssa. Kaukaan tehtaiden turvallisuusselvitys ja kemikaaliluettelot ovat nähtävillä tehtaan pääportilla.

UPM Kaukas turvallisuustiedote asukkaille.pdf
UPM Kaukas vierailijaopas.pdf

UPM Kaukas - Turvallinen työpaikka 

Kaukaan tehdasalueen sijainti asutusalueiden sekä Saimaan vesistön välittömässä läheisyydessä asettaa korkeat vaatimukset ympäristönsuojelulle. Tehtaan tavoitteena on olla hyvä naapuri, mikä tarkoittaa tiukkojen päästörajojen noudattamista. Ympäristölupamme noudattamista valvoo Lappeenrannan kaupunki ja ELY-keskus.


Kaukaan tehdasintegraatti saa tarvitsemansa lämpöenergian ja suurimman osan sähköenergiasta sellutehtaan soodakattilan energiantuotannosta sekä tehdasalueella toimivalta Kaukaan Voiman biovoimalaitokselta. Integraatin sähköomavaraisuus on parhaimmillaan yli 80 % ja alueen kiinteästä jätteestä käytetään hyödyksi 90 %.

Tehtaiden toimintaa säätelevät viranomaisten myöntämät ympäristöluvat. Ympäristöluvat määrittävät päästörajojen lisäksi ympäristövaikutusten tarkkailuvelvoitteet. UPM Kaukas raportoi ympäristönsuojelunsa kehitystä vuosittain keväällä ilmestyvässä EMAS-ympäristöraportissa. Raportti on luettavissa konsernin internet-sivuilla.
 

Horizontal divider

Biometsäteollisuuden tutkimus ja tuotekehitys

UPM Pohjois-Euroopan Tutkimuskeskus Lappeenrannassa keskittyy pääasiassa kuituraaka-aineiden ja paperin sekä sellun, biopolttoaineiden ja biokemikaalien valmistusprosessien kehittämiseen sekä asiakastukeen ja teknisiin palveluihin. Lappeenrannassa sijaitsee myös UPM:n biojalostamokehityskeskus, jossa testataan biopolttoaineiden ja biokemikaalien tuotantoa pienessä mittakaavassa.

Tutkimuskeskuksessa työskentelee noin 100 eri alojen ammattilaista. Keskus tuottaa analyysi- ja testauspalveluja tutkimus- ja kehitystiimeille sekä UPM:n tuotantolaitosten ja teknisen asiakaspalvelun tarpeisiin.

UPM:llä on lisäksi lahjoitusprofessuuri erotustekniikassa Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla. Erotustekniikan ja siihen liittyvän prosessiteknologian kehittämisellä on keskeinen asema, kun biometsäteollisuus kehittää uusia tuotteita puubiomassasta ja tehtaiden sivuvirroista.

UPM Kaukas - Tutkimuskeskus
Horizontal divider

​Paikallisyhteistyö ja sponsorointi

UPM Kaukas - Paikallisyhteistyö ja sponsorointi

UPM Kaukas tukee vuosittaisilla avustuksilla lappeenrantalaisia urheiluseuroja ja yhteisöjä. Tuemme paikallista lasten ja nuorten liikuntaa ja urheilua sekä lähialueen kouluja ja yleishyödyllisiä yhdistyksiä. Sponsorointi- ja tukikohteet valitaan vuosittain tehtävien anomusten perusteella. Tarkemmat hakuohjeet ja sähköisesti täytettävä lomake löytyy UPM:n verkkosivulta.

UPM:n oma paikallinen sidosryhmäpaneeli on nimeltään UPM Kaukas Forum, johon on kutsuttu mukaan lappeenrantalaiset kansanedustajat, maakuntajohtaja, kaupungin ylin johto, kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajat sekä edustajat Lappeenrannan Energialta, Lappeenrannan teknilliseltä yliopistolta ja Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta. Ryhmä kokoontuu vähintään kerran vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista paikallisista hankkeista ja UPM:n toiminnasta Lappeenrannassa.

Yksi UPM Kaukaan tehtaiden pitkäaikainen tukikohde on Meripelastusseura Lappeenranta ry. Meripelastuseura Lappeenranta operoi pelastustehtävissä Pien-Saimaalla sekä Suur-Saimaan eteläisillä alueilla. Kaukaalle uitetaan kesäaikaan useita satoja tuhansia kuutioita puuta. Veneilijät voivat ilmoittaa Meripelastusseuralle Kaukaan tehtaiden lähistöllä olevilla laivaväylillä havaituista vaarallisista ajopuista.

 

Horizontal divider

UPM Kaukas

Postiosoite: Kaukaantie 16
Pääportille navigaattoreissa: Hyötiöntie 2 
53200 Lappeenranta
Puh. 02041 5161
Sähköposti: info.kaukas@upm.com

Mikäli sinulla on kysyttävää UPM:n toiminnoista Lappeenrannassa tai tarvitset lisätietoja tai haluat liittyä tiedotteidemme postituslistalle, niin voit laittaa viestisi tai pyyntösi tähän lomakkeeseen. Kiitos!

Horizontal divider