UPM:n vuosikertomus 2016 on julkaistu

​UPM on julkaissut vuoden 2016 vuosikertomuksen englannin- ja suomenkielisenä PDF-tiedostona yhtiön kotisivuilla osoitteissa www.upm.com ja www.upm.fi. Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. UPM:n vuosikertomus 2016 »

Lisäksi UPM on julkaissut yhtiön kotisivuilla Sijoittajat-osion kohdassa Hallinnointi (www.upm.fi/hallinnointi) selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2016 sekä 28.2.2017 päivätyn palkka- ja palkkioselvityksen. Selvitykset ovat ladattavissa englannin- ja suomenkielisinä PDF-tiedostoina. Vuosikertomus ja selvitykset ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.

UPM:n vuosikertomus havainnollistaa olennaisia yhtiön pitkän aikavälin menestykseen vaikuttavia tekijöitä. Vastuullisuustietoja ei julkisteta erillisessä raportissa, vaan kaikki olennainen on yhdistetty tähän yhteen, kolmannen osapuolen varmentamaan kokonaisuuteen. Tässä vuosikertomuksessa UPM nostaa esille yhtiössä tehtyjen muutosten tuloksia sekä raportoi siitä, miten UPM luo toiminnallaan taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä arvoa.

Painettu vuosikertomus ilmestyy 13. maaliskuuta alkavalla viikolla ja sen voi tilata sähköpostitse osoitteesta info@upm.com.


UPM vuosikertomus 2016
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016
Palkka- ja palkkioselvitys 28.2.2017

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Sidosryhmäsuhdejohtaja

UPM, Mediasuhteet
ma-pe 9.00-16.00
puh. 040 588 3284
media@upm.com


UPM
UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi