UPM:n monimuotoisuusohjelmalle kunniamaininta FIBSn kilpailussa

​(UPM, 9.12.2016 klo 12.00 EET) - UPM:n monimuotoisuusohjelma palkittiin kunniamaininnalla Suomen johtavan yritysvastuuverkoston FIBSn Yritysten biodiversiteettipalkinto 2016 -kilpailussa. Kilpailun kuusi finalistia esittelivät ehdotuksensa tuomaristolle ja yleisölle Teoista sanoiksi! - Pitchausta biodiversiteetista -tilaisuudessa.

"UPM:n monimuotoisuusohjelmalla on monitahoisia ja laajoja biodiversiteettivaikutuksia niin Suomessa kuin maailmalla. Ohjelma sisältää useita innovatiivisia kokeiluja ja ratkaisuja, ja se on toiminut myös edelläkävijäesimerkkinä monella tavoin biodiversiteetin suojelussa ja säilyttämisessä sekä siitä viestimisessä kansallisesti ja kansainvälisesti," tuomariston puheenjohtaja Lauri Kivekäs totesi.

UPM:n strateginen monimuotoisuusohjelma laadittiin jo 20 vuotta sitten. Sen tavoitteena on ollut tuoda metsien monimuotoisuus ja sen pääaiheiden huomioon ottaminen osana nykyaikaista metsätaloutta.

"Työn tulokset ovat rohkaisevia. Sekä tutkimusten että seurantojen mukaan toimenpiteemme ovat oikeita. Arvokkaiden elinympäristöjen suojelu, lahopuun lisäys ja puulajisuhteiden monipuolistaminen ovat tässä keskeisiä", kansainvälisistä metsäasioista vastaava Timo Lehesvirta iloitsee. Timo on yksi ohjelman alullepanijoista.

Oleellinen osa ohjelmaa on tiivis yhteistyö tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa, mikä on synnyttänyt uutta toimintakulttuuria alalla.

"Yhteistyö eri tahojen kanssa on tuonut tekemiseen uusia näkökulmia ja motivoinut myös henkilöstöämme muuttamaan toimintatapoja ja kertomaan niistä myös metsänomistaja-asiakkaillemme", Lehesvirta kuvaa tehtyä työtä.

"Seuraamme ohjelman vaikutuksia ja kehitämme toimintaamme edelleen saatujen tulosten pohjalta", Lehesvirta jatkaa.

UPM:n metsien monimuotoisuusohjelma perustuu monimuotoisuuden huomioon ottamiseen metsien käsittelyn yhteydessä, yhteistyöhankkeisiin sidosryhmien kanssa sekä arvokkaiden metsäalueiden suojeluun.

FIBS palkitsi 22.11. UPM:n vuoden 2015 vuosikertomuksen biodiversiteettiin liittyvästä raportoinnista.
 
Lisätietoja antaa:
Timo Lehesvirta, johtaja kansainväliset metsäasiat, puh. 0400 752 212

 
FIBS:n tiedote 8.12.2016

Lue myös: Luonnon monimuotoisuus näkyy talousmetsissä
 

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi


FIBS on Suomen laajin yritysvastuuverkosto. Verkostossa on mukana jo lähes 300 yritystä ja yhteisöä kaikilta toimialoilta. Se auttaa yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa: tarjoaa tietoa uusista innovatiivisista tavoista kehittää liiketoimintaa sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua eri toimialojen yritysten ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. www.fibsry.fi