Ajankohtaista

 

 

UPM teollisuuden johtava yritys Dow Jonesin globaalissa kestävän kehityksen indeksissäSystem Account2017-09-07T09:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 7.9.2017 klo 09.00 EET ) - UPM on listattu jo viidettä kertaa metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2017-2018.&#160;&#160;</p> <p class="hugin">&quot;Vastuullisuus on yksi UPM&#58;n Biofore-strategian tärkeimmistä painopistealueista. Lainmukainen, eettinen ja kestävä toiminta ohjaavat kaikkea tekemistämme&quot;, UPM&#58;n sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja <b class="hugin">Pirkko Harrela</b> sanoo. </p> <p class="hugin">&quot;Edistämme vastuullisia käytäntöjä koko arvoketjussamme ja haemme aktiivisesti kestäviä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaidemme, toimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Meille on tärkeää, että luomme arvoa yhteiskunnalle sekä yhtiönä että tuotteidemme kautta&quot;, Harrela jatkaa. </p> <p class="hugin">Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin vuosittaisen arvioinnin tekee vastuulliseen sijoittamiseen erikoistunut RobecoSAM. Se tarkastelee maailman johtavia yrityksiä laaja-alaisesti taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Indeksi arvioi mm. yritysten toimia ilmaston muutoksen hillitsemiseksi sekä yrityksen toimitusketjuun, työvoimaan, hallintoon ja riskienhallintaan liittyviä käytäntöjä. Indeksi käyttää luokkansa paras -lähestymistapaa, jossa mukaan luetaan kaikilla toimialoilla yritykset, jotka suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin kestävän kehityksen mittareilla arvioituna.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="102" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2132135/121390.jpg" width="297" /></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Sami Lundgren, UPM, ympäristö ja vastuullisuus, puh. 040 580 0910</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin">UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM:n EMAS-raportoinnissa korostetaan yhtiön yhteiskunnallisia vaikutuksia System Account2017-06-20T15:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 20.6.2017 klo 15.00 EET) - UPM hakee uusia näkökulmia EMAS-ympäristöraportointiinsa (EU Eco-Management and Audit Scheme). Neljä yhtiön tehdasta on tänä vuonna tehnyt EMAS-asetuksen mukaisen ympäristötoimintaselvityksen, johon on koottu paikallisesti merkityksellistä tietoa myös yhtiön yhteiskunnallisista vaikutuksista ja toiminnasta. Raportin tehneet tehtaat ovat UPM Changshun paperitehdas Kiinassa, UPM Nordlandin paperitehdas Saksassa, UPM Kaukaan paperi- ja sellutehtaat Suomessa ja UPM Fray Bentosin sellutehdas Uruguayssa. Yhtiö kehittää EMAS-raportointiaan sisäisiltä ja ulkoisilta sidosryhmiltään sekä EMAS-organisaatiolta saadun palautteen perusteella.</p> <p class="hugin">&quot;Olemme kiinteä osa paikallisyhteisöä. Ympäristöön ja toimintamme vaikutuksiin liittyvä läpinäkyvyys on erittäin tärkeää, mutta haluamme kertoa sidosryhmillemme myös yhteiskunnallisista vaikutuksistamme ja näkemyksistämme&quot;, UPM&#58;n raportoinnista ja tuotevastuusta vastaava johtaja <b class="hugin">Gabriele Wende </b>kertoo. </p> <p class="hugin">&quot;UPM on jo kymmenen viime vuoden ajan integroinut vastuullisuusraportointinsa osaksi yhtiön vuosikertomusta. Vuosikertomuksessa on paljon koko yhtiötä koskevaa hyödyllistä tietoa, mutta yksityiskohtainen paikallinen raportti tarjoaa uuden näkökulman paikalliseen arvonluontiin&quot;, Wende jatkaa. </p> <p class="hugin">&quot;EMAS-ympäristöselonteko kertoo organisaation halukkuudesta ja kyvystä sitoutua ympäristövastuuseen&quot;, Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies <b class="hugin">Merja Saarnilehto </b>sanoo. &quot;Se, että ympäristöraporttiin on yhdistetty myös tietoa yrityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista paikallisyhteisöön, antaa paikallisille sidosryhmille entistä paremman kuvan yrityksen sitoutumisesta ja velvoitteista. Se kertoo myös konkreettista toimenpiteistä, joilla yritys on päässyt tavoitteisiinsa. Ja tässä UPM toimii hyvänä esimerkkinä&quot;, Saarnilehto jatkaa. </p> <p class="hugin">&quot;Läpinäkyvä EMAS-raportointi luo merkittävää lisäarvoa yrityksille, viranomaisille ja kansalaisille. UPM on sitoutunut läpinäkyvään ympäristöraportointiin jo yli kahden vuosikymmenen ajan, mikä kertoo yhtiön halusta käydä avointa dialogia sidosryhmiensä kanssa kaikissa EMAS-raportin piirissä olevissa maissa&quot;, sanoo <b class="hugin">Hugo-Maria Schally</b>, Head of Unit 'Sustainable Production, Products &amp; Consumption' at DG Environment, European Commission. </p> <p class="hugin">&quot;Yhteiskunnallisten vaikutusten ja näkökulmien tuominen osaksi paikallista EMAS-raportointia on kiinnostava tapa syventää dialogia. Seuraamme komissiossa mielenkiinnolla tämänsuuntaista kehitystä ja sen vaikutusta EMAS-raportoinnin tulevaisuuteen&quot;, Schally päättää. </p> <p class="hugin">UPM&#58;n paperi- ja sellutehtaat liittyivät EMAS-järjestelmään pian sen perustamisen jälkeen vuonna 1995, ja ovat olleet johdonmukaisesti mukana siitä lähtien. Vuonna 2012 UPM otti järjestelmän käyttöön Uruguayssa Fray Bentosin sellutehtaalla, josta tuli ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen EMAS-sertifioitu tehdas. Vuonna 2013 UPM Changshusta tuli ensimmäinen Kiinassa sijaitseva paperitehdas, joka on rekisteröity EMAS-järjestelmään.</p> <p class="hugin">Muiden paperi- ja sellutehtaiden ympäristötoimintaselvitykset sekä ja UPM&#58;n ympäristöselonteko julkaistaan lähitulevaisuudessa <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/vastuullisuus/perusperiaatteet/raportointi/Pages/default.aspx" target="_blank">UPM&#58;n verkkosivuilla</a>. Virallinen EMAS-rekisteröinti saadaan päätökseen vasta kun yhtiön vuoden 2016 EMAS-ympäristöselonteko on hyväksytty. </p> <p class="hugin">Lue lisää UPM&#58;n yhteiskunnallisista vaikutuksista <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/upm-fi/yhteiskuntavastuu-osaksi-paikallista-ymparistoraportointia/" target="_blank">upmbiofore.fi</a>. &#160;</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja&#58;</b><br class="hugin">Gabriele Wende, UPM, johtaja, raportointi ja tuotevastuu, puh. +49 175 1500 705.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">Ma-pe klo 9.00 - 16.00<br class="hugin">puh. 040 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.com/fi/Pages/default.aspx" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.com</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM jatkaa Selluliiketoiminnan kehittämistä investoimalla Kaukaan sellutehtaan tehokkuuteen ja kilpailukykyynSystem Account2017-06-20T09:30:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 20.6.2017 klo 09.30 EET) - UPM parantaa edelleen Lappeenrannassa sijaitsevan Kaukaan sellutehtaan tehokkuutta ja kilpailukykyä uudistamalla tuotantoprosessin eri vaiheita 30 miljoonalla eurolla. Uudistukset kohdistuvat kuitulinjoihin, talteenottoon, haihduttamoon, paalaukseen ja puun käsittelyyn. Laitteiden pääasennustyöt ja käynnistys ajoittuvat vuoden 2018 keväälle.</p> <p class="hugin">&quot;Viime vuonna saimme Kaukaalla menestyksekkäästi päätökseen 50 miljoonan euron investoinnin, jossa uudistimme molemmat sellun kuivauskoneet. Nyt olemme päässeet kuivauksen osalta tavoitteeseen ja pystymme tehostamaan tuotantoa hyvin kohdennetuilla uudistuksilla&quot;, sanoo UPM&#58;n Suomen selluntuotannosta vastaava johtaja <b class="hugin">Sami Saarela</b>.</p> <p class="hugin">Hankkeen myötä Kaukaan havu- ja koivusellun vuosituotantokyky kasvaa nykyisestä 740&#160;000 tonnista 30 000 tonnilla 770&#160;000 tonniin vuonna 2019. Valtaosa tuotannosta on havusellua. Kaukaan havusellu, UPM Conifer Reinforcement, tunnetaan markkinoilla vahvana armeerausselluna, joka soveltuu monipuolisiin lujuutta vaativiin loppukäyttöihin. </p> <p class="hugin">&quot;Sellun kysyntä jatkaa kasvua erityisesti paperilajeissa, joita hyödynnetään kuluttajatuotteissa. Näitä laatuja ovat esimerkiksi pehmopaperit, tarrapaperit sekä pakkauskartongit. Olemme viime vuosina vastanneet kysynnän kasvuun toteuttamalla vastaavia kohdennettuja investointeja kaikilla sellutehtaillamme. Niiden myötä olemme kustannustehokkaasti kasvattaneet sellun vuosituotantokapasiteettiamme kaikkiaan yli 500&#160;000 tonnilla vuodesta 2013 lähtien&quot;, sanoo Saarela.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n suurin meneillään oleva selluinvestointi on Kymin 98 miljoonan euron tuotannon laajennus Kuusankoskella. Viime vuonna käynnistyneen hankkeen uudistukset kohdistuvat puunkäsittelyyn, koivukuitulinjaan, talteenottolaitokseen ja jätevesien käsittelyyn. Uudet laitteet kytketään prosessiin ensi syksyn huoltoseisokin aikana. Sen myötä Kymin havu- ja koivusellun tuotanto nousee 870&#160;000 tonniin vuoden loppuun mennessä.</p> <p class="hugin">UPM&#58;n selluliiketoiminta on viime vuosina kehittänyt monipuolisen ja kilpailukykyisen tuote- ja palveluvalikoiman sekä rakentanut vahvan aseman maailman sellumarkkinoilla. Yhtiön kilpailukykyiset ja modernit tehtaat Suomessa ja Uruguayssa muodostavat erinomaisen lähtökohdan selluliiketoiminnan kasvulle yhteistyössä asiakkaiden kanssa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Sami Saarela, Suomen toiminnot, UPM, Selluliiketoiminta, puh. 050&#160;360 6502<br class="hugin">Johtaja Teuvo Solismaa, UPM Kaukas, puh. 040 7411 380</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Kutsu lehdistölle tänään Lappeenrantaan&#58; Tule tutustumaan sellutehtaan viimeisiin uudistuksiin, katsomaan maailmanennätyskonetta sekä kuulemaan tuoreimmista suunnitelmista</b></p> <p class="hugin">UPM järjestää lehdistötilaisuuden tänään klo 11 Kaukaan sellutehtaalla osoitteessa Kaukaantie 16, Lappeenranta. Kokoontuminen sellutehtaan meesaportilla, ohjeistus löytyy linkin takaa <a class="hugin" href="http&#58;//pet.upm.com/l/WJgRrHZNxmSZ" target="_blank">täältä &gt;&gt;&gt;</a>. Tilaisuutta isännöivät<b class="hugin"> Sami Saarela</b> ja Kaukaan integraatin johtaja <b class="hugin">Teuvo Solismaa</b>. Yhteyshenkilö&#58; Sidosryhmäsuhdepäällikkö <b class="hugin">Katja Tiikasalo</b>, puh. 050&#160;490 5421.</p> <p class="hugin">Kuvia UPM Kaukaalta&#58; <a class="hugin" href="http&#58;//pet.upm.com/l/WJgRrHZNxmSZ" target="_blank">http&#58;//pet.upm.com/l/WJgRrHZNxmSZ</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Taustatietoa toimituksille</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Kaukas</b><br class="hugin">UPM Kaukas Lappeenrannassa on moderni ja tehokas tehdasintegraatti, joka tuottaa puusta sahatavaraa, havu- ja koivusellua, päällystettyä aikakauslehtipaperia, energiaa, sekä uusiutuvaa dieseliä. Tehdasalueella toimiva T&amp;K-keskus mukaan lukien UPM työllistää Kaukaalla kaikkiaan noin 1 000 henkilöä. Sellutehdas työllistää 260 henkilöä ja valmistaa valkaistua havu- ja koivusellua. Tehtaan vuosituotantokapasiteetti on 740&#160;000 tonnia.<br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.upmkaukas.fi" target="_blank">www.upmkaukas.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Pulp </b><br class="hugin">UPM on yksi maailman johtavista havu-, koivu- ja eukalyptussellun tuottajista. Asiakkaamme toimivat eri puolilla maailmaa useilla tuotealueilla, kuten pehmo- ja erikoispaperit, kartonki sekä paino- ja kirjoituspaperit. Omat sellun myynnin ja teknisen asiakaspalvelun tiimimme toimivat lähellä asiakkaita Euroopassa ja Kiinassa. Tuotantomme koostuu neljästä modernista tehtaasta, joista kolme on Suomessa ja yksi Uruguayssa. Selluliiketoiminnan palveluksessa on noin 1,500 henkilöä ja vuosituotantokapasiteetti on 3,6 miljoonaa tonnia sellua. Selluliiketoiminta on osa UPM Biorefining -liiketoiminta-aluetta. <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmpulp.fi" target="_blank">www.upmpulp.fi</a> </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Neuvottelut Uruguayn hallituksen kanssa etenevät - avainkohdista yksimielisyysSystem Account2017-05-04T01:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 4.5.2017 klo 01.00 EET) - &quot;Uruguayn hallituksen ja UPM&#58;n väliset keskustelut infrastruktuurin kehittämisestä ja muista paikallisista edellytyksistä pitkän aikavälin teollisen kasvun edistämiseksi ovat edenneet hyvin. Olemme päässeet yksimielisyyteen useimmista avainkohdista&quot;, sanoo UPM&#58;n Uruguayn kehittämishankkeesta vastaava johtaja <b class="hugin">Jaakko Sarantola</b>. </p> <p class="hugin">&quot;Joihinkin kohtiin on edelleen löydettävä ratkaisu samalla kun aloitamme kummankin osapuolen vastuut määrittelevän sopimustekstin laadinnan. Olemme keskittyneet ratkaisemaan jäljellä olevat asiat&quot;, Sarantola jatkaa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Toimituksille tiedoksi </b></p> <p class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/UPM/Uutishuone/uutiset/Pages/UPM-harkitsee-vaihtoehtoja-pitkan-aikavalin-kehitykselle-Uruguayssa---Logistisen-001-Thu-14-Jul-2016-00-48.aspx" target="_blank">Heinäkuussa 2016</a> UPM käynnisti keskustelut Uruguayn hallituksen kanssa koskien paikallisia edellytyksiä pitkän aikavälin teollisesta kehityksestä maassa. Keskustelut koskivat muun muassa infrastruktuurin kehittämistä.</p> <p class="hugin">Ensimmäisen valmisteluvaiheen keskustelujen tavoitteena on ollut päästä sopimukseen paikallisista investointiedellytyksistä ja infrastruktuurin kehittämishankkeista.</p> <p class="hugin">Tämän jälkeen toinen valmisteluvaihe muodostuisi teknisestä esiselvityksestä, lupaprosessista sekä merkittävästä edistyksestä ensimmäisessä vaiheessa sovittujen infrastruktuurihankkeiden toteutuksessa. Toisen vaiheen arvioidaan kestävän 1,5-2 vuotta.</p> <p class="hugin">Jos nämä kaksi valmisteluvaihetta saadaan onnistuneesti päätökseen, UPM käynnistäisi yhtiön tavanomaisen arviointi- ja valmisteluprosessin koskien mahdollista sellutehdasinvestointia.</p> <p class="hugin">UPM-Kymmene Oyj<br class="hugin">Pirkko Harrela<br class="hugin">Johtaja, Sidosryhmäsuhteet</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Kymin sellutehtaan laajennusprojektissa pääkohteet harjakorkeudessak0084452017-03-28T08:00:00Z<p>(UPM Kymi, Kouvola, 28.3.2017 klo 9) – UPM Kymin sellutehtaan tuotannon laajennuksen Kymi-870-projektissa vietetään tänään päärakennuskohteiden harjannostajaisia. Projektissa työskenteleviä ja kutsuvieraita tilaisuuteen osallistuu noin 130. <br><br>UPM&#58;n 98 miljoonan euron investointiprojektissa uudistetaan Kymin sellutehtaan puunkäsittelyä, koivukuitulinjaa, talteenottolaitosta ja jätevesien käsittelyä. Sellun vuosituotantokapasiteetti kasvaa investoinnin valmistuttua 870 000 tonniin valkaistua havu- ja koivusellua. UPM investoi Kymin sellutehtaaseen vahvistaakseen asemaansa valkaistun kemiallisen sellun toimittajana teollisuuden ja kuluttajatuotemarkkinoiden kasvaviin sellun loppukäyttökohteisiin, kuten pehmo- ja erikoispaperit sekä kartonki.<br><br>Tänä vuonna valmistuvien uudistusten ansiosta sellun tuotanto tehostuu pullonkaulojen poistuttua ja tehtaan ympäristösuorituskyky paranee. Sellun tuotannon kasvaessa nousee myös energiantuotanto.<br><br>”Kaikki työmaakohteet ovat edenneet suunnitellusti ja aikataulussaan. Poissaoloon johtaneita työtapaturmia ei ole ollut. Työskentely käynnissä olevan tuotannon keskellä edellyttää kaikilta suurta huomiota turvallisuuteen”, sanoo projektinjohtaja <strong>Tero Pöllänen</strong>.<br><br>Harjakorkeuteen on saatu koivukuitulinjan laajennusosa sekä kemikaalien talteenottolaitoksen ja seulomon laajennusosat. Suurin kohteista on koivukuitulinjan yhteyteen noussut tuotantotila, joka on 60 metriä pitkä ja 23 metriä korkea. Keväällä alkavat mekaaniset ja automaatioasennukset. Tällä hetkellä projektin eri työkohteissa työskentelee noin 100 henkilöä.<br><br>Kymin iso investointi tuo töitä projektin aikana ja valmistuttuaan koko toiminnan alueella mm. puunkorjuussa ja kuljetuksissa. Merkittävimmät rakennusurakoinnin sopimukset on solmittu pohjoiskymenlaaksolaisten yritysten kanssa. Enimmillään projektissa on väkeä ensi syksynä, lokakuun seisokkitöissä ja käyttöönotossa.<br><br>Edellinen Kymin sellutehtaan 160 miljoonan euron laajennus valmistui syksyllä 2015, jolloin otettiin käyttöön mm. uusi kuorimo sekä uusi sellun kuivauskone.<br> <br>Kuvia Kymin tehtaalta ja projektiyömaalta <a title="UPM&#58;n kuvapankki" href="http&#58;//upm.emmi.fi/l/zpxL_8LZwtcJ" target="_blank">UPM&#58;n kuvapankissa »</a><br><br>Linkki UPM&#58;n tiedotteeseen Kymin investoinnista 4.7.2016&#58; <a href="http&#58;//www.upmpulp.fi/ajankohtaista/Pages/upm-investoi-kymin-tehtaaseen-markkina-aseman-vahvistamiseksi-maailman-sellumarkkinoilla.aspx">UPM investoi Kymin tehtaaseen markkina-aseman vahvistamiseksi maailman sellumarkkinoilla</a><br><br><br><strong>Lisätietoja antavat</strong>&#58;<br> Projektinjohtaja <strong>Tero Pöllänen</strong>, UPM Kymi-870-projekti, puh. 040 5191569, <a href="mailto&#58;tero.pollanen@upm.com">tero.pollanen@upm.com</a><br>Tehtaanjohtaja <strong>Markku Laaksonen</strong>, UPM Kymi, puh. 0400 754 649, <a href="mailto&#58;markku.o.laaksonen@upm.com">markku.o.laaksonen@upm.com</a><br><br> <br><strong>UPM</strong><br> UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a href="http&#58;//www.upm.fi/">www.upm.fi</a><br><br> <br><strong>UPM Pulp</strong><br> UPM on yksi maailman johtavista pohjoisen havu- ja koivusellun sekä eukalyptussellun tuottajista. Asiakkaamme toimivat eri puolilla maailmaa useilla tuotealueilla, kuten pehmo- ja erikoispaperit sekä graafiset paperit ja kartonki. Kattava myynnin ja teknisen asiakaspalvelun verkostomme toimii lähellä asiakasta. Tuotantomme koostuu neljästä modernista tehtaasta, joista kolme on Suomessa ja yksi Uruguayssa, sekä eukalyptusviljelmistä Uruguayssa. Selluliiketoiminnassa työskentelee noin 1,500 henkilöä. Sellun vuosituotantokapasiteetti on 3,6 miljoonaa tonnia. Selluliiketoiminta on osa UPM Biorefining -liiketoiminta-aluetta. <a href="http&#58;//www.upmpulp.fi/">www.upmpulp.fi</a><br><br> <br><strong>UPM Kymi</strong><br> Kouvolassa, Kuusankoskella sijaitseva UPM Kymi on energiatehokas sellun, energian ja paperin tuotannon tehdasintegraatti, joka työllistää noin 700 henkilöä. Kymin tuotteita ovat valkaistu koivu- ja havusellu sekä päällystetty ja päällystämätön hienopaperi. <a href="http&#58;//www.upmkymi.fi/">www.upmkymi.fi</a><br><br> </p>GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM käynnistää jälleen Tulevaisuuden ammattilainen -koulutusohjelman Kymillä ja Kaukaallak0084452017-03-06T09:00:00Z<p>​Järjestyksessään toinen UPM Kymin sellu- ja paperitehtaalla sekä Kaukaan sellutehtaalla järjestettävä Tulevaisuuden ammattilainen -koulutusohjelma alkoi Vierumäellä 6. maaliskuuta kaksipäiväisellä yhteisellä koulutusjaksolla. Kahden vuoden koulutusohjelmaan haki 1026 henkilöä, ja ohjelmaan valittiin 27. Valituista 17 suorittaa koulutuksen Kymin sellu- ja paperitehtailla sekä 10 Kaukaan sellutehtaalla. <br> <br>Tulevaisuuden ammattilainen -koulutusohjelma tähtää kouluttamaan monipuolisia sellu- ja paperialan osaajia. Koulutusohjelma antaa valmiudet toimia prosessi- ja kunnossapitotehtävissä yhtiön eri sellu- ja paperitehtailla. Koulutettavat valmistuvat kahdessa vuodessa paperiteollisuuden ammattitutkintoon.<br> <br>Edellinen, vuonna 2014 alkanut koulutusohjelma päättyi vuoden 2016 keväällä. Koko UPM&#58;n ja toisaalta Kymin sekä Kaukaan tehtaiden erityistarpeisiin räätälöity koulutus on koettu mielekkääksi ja toimivaksi tavaksi löytää sitoutunutta ja taitavaa uutta henkilökuntaa.<br> <br>”Kokemuksemme koulutusohjelmasta ovat erittäin hyviä. 95 prosenttia Kymin ja Kaukaan sellu- ja paperitehtailla ohjelman suorittaneista on tähän mennessä saanut vakituisen työpaikan tehtaillamme. Viime vuosina koulutusohjelmien piirissä Kymillä ja Kaukaalla on ollut yhteensä 84 henkilöä, mihin lukuun sisältyy myös Kaukaan saha sekä Tulevaisuuden esimies -koulutusohjelmassa olevat. Sellu- ja paperitehtailla koulutettavien määrä tuosta luvusta on 75. Valintakriteereissä korostuivat tänäkin vuonna hakijan motivaatio ja halu tehdä työtä sekä kehittää itseään”, kertoo UPM Kaukaan työsuhdepäällikkö <strong>Hans Nyström</strong>. <br> <br>Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena ja sen yhteistyökumppanina jatkaa Saimaan ammattiopisto Sampo. Ohjelmaan nyt valituilla on jo ammatillinen perustutkinto, esimerkiksi sähkö-, automaatio-, kone-, auto- tai prosessitekniikasta. <br> <br>Kaksivuotinen koulutusohjelma pitää sisällään käytännön työssäoppimista sekä oppisopimuspäivärahan alaista lähiopetusta. Pääpaino on kattavalla työssäoppimisella. Vuoden aikana teoriaopetusta on noin yksi kuukausi. UPM tarjoaa osallistujille monipuolisen tehtäväkentän ja mahdollisuuden oman ammattitaidon tehokkaaseen kehittämiseen – tulevaisuuden metsäteollisuuden ammattilaisen tarpeisiin.<br> <br>”Yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on varmistaa huippuammattilaisista koostuva henkilöstö myös tulevaisuudessa. Suuri määrä kokeneita ammattilaisia jää alalta eläkkeelle tulevina vuosina. Haluamme varautua hyvissä ajoin sukupolvien vaihtumiseen ja panostaa henkilöstön ammattitaitoon. Koulutusohjelman suorittamisen jälkeen UPM pyrkii palkkaamaan kaikki osallistujat vakituiseen työsuhteeseen”, kertoo Hans Nyström.<br><br>UPM&#58;n Kymin ja Kaukaan tehdasintegraattien suunnitelmissa on jatkaa vastaavia uusia koulutusohjelmia.<br> <br><strong>Lisätietoja</strong>&#58;<br>Henkilöstöpäällikkö <strong>Kai Latvala</strong>, UPM Kymin ja Kaukaan tehtaat, puh. 040 589 9508 (6.3. tavoitettavissa klo 9 - 9.30 ja 14.30 jälkeen)<br>Työsuhdepäällikkö <strong>Hans Nyström</strong>, UPM Kaukas, puh. 040 705 6477<br>Työsuhdepäällikkö <strong>Seppo Mäkinen</strong>, UPM Kymi, puh. 040 080 1847</p>GP0|#1fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88;L0|#01fc88d79-8503-4ee7-bdc7-45a589d84d88|Local news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
UPM:n vuosikertomus 2016 on julkaistuk0084452017-02-28T09:00:00Z<p>​UPM on julkaissut vuoden 2016 vuosikertomuksen englannin- ja suomenkielisenä PDF-tiedostona yhtiön kotisivuilla osoitteissa <a href="http&#58;//www.upm.com/">www.upm.com</a>&#160;ja <a href="http&#58;//www.upm.fi/">www.upm.fi</a>. Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.&#160;<a title="UPM&#58;n vuosikertomus 2016 " href="https&#58;//user-fudicvo.cld.bz/UPM-vuosikertomus-2016#" target="_blank">UPM&#58;n vuosikertomus 2016 </a>»<br><br>Lisäksi UPM on julkaissut yhtiön kotisivuilla Sijoittajat-osion kohdassa Hallinnointi (<span class="hs11"><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><a href="http&#58;//www.upm.fi/hallinnointi" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">www.upm.fi/hallinnointi</font></span></a></span></span>) selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2016 sekä 28.2.2017 päivätyn palkka- ja palkkioselvityksen. Selvitykset ovat ladattavissa englannin- ja suomenkielisinä PDF-tiedostoina. Vuosikertomus ja selvitykset ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.<br> <br>UPM&#58;n vuosikertomus havainnollistaa olennaisia yhtiön pitkän aikavälin menestykseen vaikuttavia tekijöitä. Vastuullisuustietoja ei julkisteta erillisessä raportissa, vaan kaikki olennainen on yhdistetty tähän yhteen, kolmannen osapuolen varmentamaan kokonaisuuteen. Tässä vuosikertomuksessa UPM nostaa esille yhtiössä tehtyjen muutosten tuloksia sekä raportoi siitä, miten UPM luo toiminnallaan taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä arvoa.<br> <br>Painettu vuosikertomus ilmestyy 13. maaliskuuta alkavalla viikolla ja sen voi tilata sähköpostitse osoitteesta <a href="mailto&#58;info@upm.com">info@upm.com</a>.<br> <br><br><a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2081402/784900.pdf"><span style="text-decoration&#58;underline;">UPM vuosikertomus 2016</span></a><br> <a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2081402/784901.pdf"><span style="text-decoration&#58;underline;">Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016</span></a><br> <a href="http&#58;//hugin.info/165629/R/2081402/784902.pdf"><span style="text-decoration&#58;underline;">Palkka- ja palkkioselvitys 28.2.2017</span></a><br> <br>UPM-Kymmene Oyj<br>Pirkko Harrela<br>Sidosryhmäsuhdejohtaja<br> <br><strong>UPM, Mediasuhteet </strong><br>ma-pe 9.00-16.00<br>puh. 040 588 3284 <br><a href="mailto&#58;media@upm.com">media@upm.com</a><br><br> <br><strong>UPM</strong><br>UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a href="http&#58;//www.upm.fi/">www.upm.fi</a></p><p><span style="text-decoration&#58;underline;">Seuraa UPM&#58;ää&#58;</span> <a href="https&#58;//twitter.com/UPM_News"><span style="text-decoration&#58;underline;">Twitter</span></a> | <a href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene"><span style="text-decoration&#58;underline;">LinkedIn</span></a> | <a href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal"><span style="text-decoration&#58;underline;">Facebook</span></a> | <a href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom"><span style="text-decoration&#58;underline;">YouTube</span></a> | <a href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/"><span style="text-decoration&#58;underline;">Instagram</span></a> | <a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/"><span style="text-decoration&#58;underline;">upmbiofore.fi</span></a><br></p>GP0|#80f66fc0-c60d-4e2c-a1ed-b7e454bfdf4d;L0|#080f66fc0-c60d-4e2c-a1ed-b7e454bfdf4d|Press release;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
Lajos Forster on UPM Selluliiketoiminnan uusi markkinointijohtajak0084452017-01-12T14:00:00Z<p>​<strong>Lajos Forster </strong>on nimitetty UPM Selluliiketoiminnan markkinointijohtajaksi 1.4.2017 alkaen. Hän jatkaa nykyisessä tehtävässään Sellun Euroopan myyntijohtajana maaliskuun loppuun asti.<br><br><img src="/PublishingImages/Portretit/lajos-forster-upm-selluliiketoiminta-nimitys.jpg" alt="" style="margin&#58;5px 0px;" /><br><em>Lajos Forster</em><br><br>&quot;Olemme käynnistäneet jo uuden myyntijohtajan etsinnän”, sanoo myynti-ja markkinointijohtaja <strong>Tomas Wiklund</strong>. ”On hienoa, että Lajos tarttui haasteeseen ja otti vastaan uuden tehtävän tiimissämme. Markkinointijohtajana Lajos tulee keskittymään liiketoiminnan ja asiakassuhteidemme kehittämiseen yhteistyössä myynnin kanssa,” sanoo Tomas.<br><br>Lajos Forster aloitti UPM&#58;ssä vuonna 2012. Hän on siitä lähtien vastannut UPM&#58;n sellun myynnistä sekä myyntitiimin kehittämisestä Euroopassa.<br><br></p>GP0|#dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754;L0|#0dbad3779-2074-48a0-bba1-0eb989e7b754|Other news;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
UPM:n monimuotoisuusohjelmalle kunniamaininta FIBSn kilpailussak0084452016-12-09T08:00:00Z<p>​(UPM, 9.12.2016 klo 12.00 EET) - UPM&#58;n monimuotoisuusohjelma palkittiin kunniamaininnalla Suomen johtavan yritysvastuuverkoston FIBSn Yritysten biodiversiteettipalkinto 2016 -kilpailussa. Kilpailun kuusi finalistia esittelivät ehdotuksensa tuomaristolle ja yleisölle Teoista sanoiksi! - Pitchausta biodiversiteetista -tilaisuudessa.<br> <br>&quot;UPM&#58;n monimuotoisuusohjelmalla on monitahoisia ja laajoja biodiversiteettivaikutuksia niin Suomessa kuin maailmalla. Ohjelma sisältää useita innovatiivisia kokeiluja ja ratkaisuja, ja se on toiminut myös edelläkävijäesimerkkinä monella tavoin biodiversiteetin suojelussa ja säilyttämisessä sekä siitä viestimisessä kansallisesti ja kansainvälisesti,&quot; tuomariston puheenjohtaja <strong>Lauri Kivekäs</strong> totesi.<br> <br>UPM&#58;n strateginen monimuotoisuusohjelma laadittiin jo 20 vuotta sitten. Sen tavoitteena on ollut tuoda metsien monimuotoisuus ja sen pääaiheiden huomioon ottaminen osana nykyaikaista metsätaloutta. <br> <br>&quot;Työn tulokset ovat rohkaisevia. Sekä tutkimusten että seurantojen mukaan toimenpiteemme ovat oikeita. Arvokkaiden elinympäristöjen suojelu, lahopuun lisäys ja puulajisuhteiden monipuolistaminen ovat tässä keskeisiä&quot;, kansainvälisistä metsäasioista vastaava <strong>Timo Lehesvirta </strong>iloitsee. Timo on yksi ohjelman alullepanijoista.<br> <br>Oleellinen osa ohjelmaa on tiivis yhteistyö tutkijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa, mikä on synnyttänyt uutta toimintakulttuuria alalla. <br> <br>&quot;Yhteistyö eri tahojen kanssa on tuonut tekemiseen uusia näkökulmia ja motivoinut myös henkilöstöämme muuttamaan toimintatapoja ja kertomaan niistä myös metsänomistaja-asiakkaillemme&quot;, Lehesvirta kuvaa tehtyä työtä.<br> <br>&quot;Seuraamme ohjelman vaikutuksia ja kehitämme toimintaamme edelleen saatujen tulosten pohjalta&quot;, Lehesvirta jatkaa.<br> <br>UPM&#58;n metsien monimuotoisuusohjelma perustuu monimuotoisuuden huomioon ottamiseen metsien käsittelyn yhteydessä, yhteistyöhankkeisiin sidosryhmien kanssa sekä arvokkaiden metsäalueiden suojeluun. <br> <br>FIBS palkitsi 22.11. UPM&#58;n vuoden 2015 vuosikertomuksen biodiversiteettiin liittyvästä raportoinnista.<br>&#160; <br><strong>Lisätietoja antaa</strong>&#58;<br><strong>Timo Lehesvirta</strong>, johtaja kansainväliset metsäasiat, puh. 0400 752 212<br><br>&#160;<br><a title="FIBS&#58;n tiedote 8.12.2016" href="http&#58;//www.fibsry.fi/fi/uutishuone#/pressreleases/senaatti-kiinteistoet-voitti-yritysten-biodiversiteettipalkinnon-1686450" target="_blank"><span lang="EN-GB" style="text-decoration&#58;underline;">FIBS&#58;n tiedote 8.12.2016</span></a><br> <br>Lue myös&#58;&#160;<span class="hs11"><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><a title="Luonnon monimuotoisuus näkyy talousmetsissä" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/luonnon-monimuotoisuus-nakyy-talousmetsissa/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Luonnon monimuotoisuus näkyy talousmetsissä</font></span></a></span></span><br>&#160;<br> <br><strong>UPM</strong> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a href="http&#58;//www.upm.fi/">www.upm.fi</a><br><br>Seuraa UPM&#58;ää&#58;&#160;<span class="hs11"><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><a href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Twitter</font></span></a></span><font color="#000000"><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"> </span><strong><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;">|</span></strong><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"> </span></font><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><a href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">LinkedIn</font></span></a></span><font color="#000000"><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"> </span><strong><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;">|</span></strong><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"> </span></font><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><a href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Facebook</font></span></a></span><font color="#000000"><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"> </span><strong><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;">|</span></strong><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"> </span></font><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><a href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">YouTube</font></span></a></span><font color="#000000"><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"> </span><strong><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;">|</span></strong><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"> </span></font><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><a href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Instagram</font></span></a></span><font color="#000000"><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"> </span><strong><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;">| </span></strong></font><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">upmbiofore.fi</font></span></a></span></span><br><br> <br><strong>FIBS</strong> on Suomen laajin yritysvastuuverkosto. Verkostossa on mukana jo lähes 300 yritystä ja yhteisöä kaikilta toimialoilta. Se auttaa yrityksiä tekemään parempaa liiketoimintaa&#58; tarjoaa tietoa uusista innovatiivisista tavoista kehittää liiketoimintaa sekä ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua eri toimialojen yritysten ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. <a href="http&#58;//www.fibsry.fi/">www.fibsry.fi</a><br></p>GP0|#80f66fc0-c60d-4e2c-a1ed-b7e454bfdf4d;L0|#080f66fc0-c60d-4e2c-a1ed-b7e454bfdf4d|Press release;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx
UPM palkittiin toimistaan metsäkadon estämiseksik0084452016-12-05T12:00:00Z<p>​(UPM, Helsinki, 5.12.2016 klo 9.00) – UPM on yksi kahdeksasta maailman johtavasta yrityksestä, jotka CDP&#58;n metsäohjelma on listannut puu- ja puupohjaisten tuotteiden 2016 Forest A -listalle. Listalle nimetyt yritykset edistävät puun ja puutuotteiden kestävää hankintaa tai tuotantoa. <br> <br><img src="/PublishingImages/Uutiset/cdp-we-are-one-of-8-companies-forest-a-list-570px.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br> <br>&quot;UPM on sitoutunut metsänhoito- ja hakkuukäytäntöihin, jotka perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin kestävän metsänhoidon periaatteisiin&quot;, UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <strong>Sami Lundgren</strong> sanoo. <br> <br>&quot;Tavoitteemme on luoda pitkäjänteisesti kannattavaa liiketoimintaa toimimalla eettisesti ja vastuullisesti talouteen, ihmisiin, yhteiskuntaan sekä ympäristöön liittyvissä asioissa. Pidämme metsäsertifiointia erinomaisena tapana edistää kestävää metsänhoitoa. Tänä päivänä 84 prosenttia käyttämästämme puusta on sertifioitua, ja pyrimme kasvattamaan osuuden 100 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä&quot;, Sami Lundgren kertoo.<br> <br>&quot;Olemme tilanteessa, missä linkki puuta raaka-aineena hyödyntävän tuotannon ja metsäkadon välillä on vahvempi kuin koskaan ja se linkki on katkaistava. Onnittelemme yrityksiä, jotka on listattu puu- ja puupohjaisten tuotteiden Forest A -listalle. Listatut yritykset vastaavat markkinoiden vaatimuksiin ympäristövastuullisesta toiminnasta ja estävät metsäkatoa. Tämä sekä suojelee metsiä että ohjaa markkinakäyttäytymistä kohti entistä kestävämpää taloutta&quot;, sanoo CDP&#58;n metsäjohtaja <strong>Katie McCoy</strong>.<br> <br>UPM on aina huolehtinut metsien elinvoimaisuudesta ja uudistumisesta. Lisäksi yhtiöllä on ollut jo yli kaksi vuosikymmentä oma maailmanlaajuinen monimuotoisuusohjelma, joka on kiinteä osa yhtiön metsänhoitokäytäntöjä. Ohjelman lajikohtaiset hankkeet ja tutkimukset auttavat kehittämään metsänhoitoa ottamalla huomioon eri lajien tarpeet sekä luomaan uutta työskentelykulttuuria yhdessä sidosryhmien kanssa. UPM edistää myös vapaaehtoisuuteen perustuvaa luonnonsuojelua ja suojelualueet ovat osa yhtiön monimuotoisuusohjelmaa. <br> <br>&quot;Olemme iloisia, että myös työmme luonnon monimuotoisuuden hyväksi on hiljattain saanut tunnustusta. Suomen johtava voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto FIBS palkitsi monimuotoisuusraportointimme vuoden 2015 vuosikertomuksessa ja siihen liittyvillä verkkosivuilla&quot;, Sami Lundgren sanoo. Lue lisää osoitteessa <a href="http&#58;//www.upmbiofore.fi/">www.upmbiofore.fi</a>.<br> <br>CDP&#58;n raportti selvittää, miten yritykset suojaavat toimitusketjujaan ja taloudellista tulostaan metsäkatoon liittyviltä riskeiltä. Raportti tehtiin 365&#58;n ja yhteensä 22 biljoonan US-dollarin varoja hallinnoivan sijoittajan pyynnöstä. Se kokoaa yhteen tiedon toimenpiteistä, joilla suuret yhtiöt pyrkivät ehkäisemään metsäkatoa. Linkki englanninkieliseen raporttiin&#58; <a href="https&#58;//www.cdp.net/en/reports/downloads/1328"><span lang="EN-US" style="text-decoration&#58;underline;"><strong>Revenue at risk&#58; Why addressing deforestation is critical to business success</strong></span></a>. <br><br><strong><br>Lisätietoja antaa</strong>&#58;<br>Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <strong>Sami Lundgren</strong>, UPM, puh. 040 580 0910<br> <br> <br><strong>UPM, Mediasuhteet </strong><br>puh. 040 588 3284<br>ma-pe klo 9-16<br><a href="mailto&#58;media@upm.com">media@upm.com</a><br><br> <br><strong>UPM </strong>uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – <a href="http&#58;//www.upm.fi/">www.upm.fi</a><br><br>Seuraa UPM&#58;ää&#58;&#160;<a href="https&#58;//twitter.com/UPM_News"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">Twitter</span></a> | <a href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">LinkedIn</span></a> | <a href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">Facebook</span></a> | <a href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">YouTube</span></a> | <a href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">Instagram</span></a><span style="text-decoration&#58;underline;"> </span>|<span style="text-decoration&#58;underline;"> </span><a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">upmbiofore.fi</span></a><br> <br><br><strong>CDP</strong> (aiemmin Carbon Disclosure Project) on kansainvälinen, voittoa tuottamaton organisaatio, joka tarjoaa yrityksille, kaupungeille, valtioille sekä maantieteellisille alueille globaalin järjestelmän mitata, julkaista, hallita ja jakaa oleellista tietoa ympäristötoiminnastaan. Sijoittajat arvottavat CDP&#58;n parhaaksi ilmastotietoja julkaisevaksi organisaatioksi. CDP tekee yhteistyötä 827 institutionaalisen sijoittajan kanssa, jotka hallinnoivat yhteensä 100 biljoonan US-dollarin varoja sekä 89 ostoorganisaation kanssa, joiden yhteenlaskettu hankintojen arvo on yli 2,7 biljoonaa US-dollaria. Nämä yhdessä kannustavat yrityksiä kertomaan ympäristövaikutuksistaan sekä toimenpiteistään niiden ehkäisemiseksi. CDP on We Mean Business -koaliition perustajajäsen. Lue lisää <a href="http&#58;//www.cdp.net/">www.CDP.net</a>.<br> </p>GP0|#80f66fc0-c60d-4e2c-a1ed-b7e454bfdf4d;L0|#080f66fc0-c60d-4e2c-a1ed-b7e454bfdf4d|Press release;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx