Toimintamme Uruguayssa

​Toimintaamme Uruguayssa kuuluvat Fray Bentosin sellutehdas, puunviljelystä ja -hankinnasta vastaava yhtiö UPM Forestal Oriental ja sen kaksi taimitarhaa sekä UPM:n säätiö, joka yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa edistää maaseudun elinvoimaisuutta koulutukseen, yrittäjyyteen ja elämänlaadun parantamiseen keskittyvien hankkeiden kautta.

Toimintamme Uruguayssa
Horizontal divider

​Fray Bentosin sellutehdas

​​Fray Bentosin sellutehdas valmistui vuonna 2007 ja on edelleen yksi maailman tehokkaimmista ja moderneimmista tehtaista.

Tehtaan vuosituotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia eukalyptussellua jonka raaka-aine hankitaan vastuullisesti hoidetulta paikallisilta puuviljelmiltä.

Tehdas tuottaa merkittävän määrän energiaa Uruguayn sähköverkkoon - lähes 9 % maan sähkön kokonaistuotannosta.
Horizontal divider

​UPM Forestal Oriental

​Sellutehtaan puuhuollosta vastaava UPM Forestal Oriental omistaa noin 230 000 hehtaaria maata, josta 60% on eukalyptusviljelmiä ja loput ovat karjalaitumina, muussa maatalouskäytössä tai suojelualueita. Kaikki UPM:n puuviljelmät ovat FSC®- ja PEFCTM -sertifioituja.

UPM toteuttaa metsien monimuotoisuusohjelmaansa Uruguayssa muun muassa puuviljelmien Yatay-palmujen suojeluohjelmalla sekä ruohikoissa elävän Capuchino-linnun suojeluohjelmalla. Lisäksi UPM on aktiivinen jäsen WWF:n uuden sukupolven plantaasit -hankkeessa. UPM osallistui toistamiseen hankkeen Uruguayn-opintomatkan järjestämiseen yhtenä isännistä marraskuussa 2015.

 

Horizontal divider

​UPM:n säätiö (Fundación UPM)

​Vuonna 2006 perustetun säätiön, Fundación UPM, tavoitteena on edistää Uruguayn maaseudulla sijaitsevien yhteisöjen kehitystä ja kasvua pitkällä aikavälillä yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Sen kumppaneita ovat muun muassa kansalaisjärjestöt, julkiset instituutiot, alueelliset ja kansalliset viranomaiset sekä muut toimijat, joiden päämääränä on yhteisöjen kehittäminen. Toiminta painottuu hankkeisiin, joilla edistetään oppimista, koulutusta, yrittäjyyttä ja terveyttä.


Lisätietoja säätiön tavoitteista ja toiminnasta on saatavilla englannin ja espanjan kielisistä vuosiraporteista:
UPM Foundation report 2014 (in English)
Fundación UPM: Memoria anual 2014 (en español)