• UPM PULP

    Sellua joka päivään
    asiakkaille kaikkialla maailmassa


​UPM Selluliiketoiminta

Tarjoamme asiakkaille maailmanlaajuisesti vastuullisesti tuotettua eukalyptus-, koivu- ja havusellua. Laajasta valikoimastamme löytyy sopiva sellu lukuisiin eri loppukäyttökohteisiin, kuten pehmo- ja erikoispapereihin, kirjoitus- ja painopapereihin, kartonkiin sekä innovatiivisiin uusiin ratkaisuihin.

UPM selluliiketoiminnassa työskentelee globaalisti 1 500 henkilöä. Valmistamme Suomessa koivu- ja havusellua Pietarsaaressa, Kymin tehtaalla Kouvolassa sekä Kaukaan tehtaalla Lappeenrannassa. Fray Bentosissa Uruguayssa valmistamme eukalyptussellua.

Selluliiketoiminta on osa UPM Biorefining -liiketoiminta-aluetta, johon sellun lisäksi kuuluvat UPM Biopolttoaineet ja UPM Sahaliiketoiminta sekä yhteinen puunhankintaorganisaatio.

​Kuvia sellun loppukäyttökohteista

Horizontal divider

​Suomen lisäksi Uruguay on UPM Selluliiketoiminnan keskeinen toimipaikka. UPM:n palveluksessa Uruguayssa on 550 henkilöä, jonka lisäksi yhtiö työllistää epäsuoraan alihankintojen kautta noin 3 400 henkilöä. UPM:n toimintojen kokonaisvaikutus Uruguayn työllisyyteen on yli 6 000 työpaikkaa ja maan bruttokansantuotteeseen yli 1 %.

Eukalyptussellua valmistetaan UPM:n Fray Bentosin sellutehtaalla. Sen vuosituotantokapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia sellua, jonka raaka-aine on vastuullisesti hoidetuilta paikallisilta puuviljelmiltä hankittua lähipuuta. Tehtaan puuhuollosta vastaa UPM:n oma yhtiö UPM Forestal Oriental.

Lue lisää: UPM Uruguayssa »

Sellun myynti- ja palveluverkostomme on lähellä asiakkaita

Omat myyjämme sekä tekniset asiantuntijamme toimivat lähellä asiakkaita Euroopassa, Kiinassa ja Uruguayssa. Myymme sellua maailmanlaajuisesti.

Tekniset asiantuntijamme toimivat Mannheimin ja Shanghain myyntitiimeissä sekä
kaikilla sellutehtaillamme.Tiivis yhteistyö UPM:n maailmanlaajuisen Tutkimus & Kehitys -verkoston kanssa sekä tutkimuslaboratoriomme Kiinassa, Suomessa, Saksassa ja Uruguayssa luovat puitteet ensiluokkaiselle palvelulle.

Tarjontaamme kuuluvat mm. tuotetuki, vertailututkimukset, laaturaportit, asiakaspalautteiden analysointi ja ympäristötiedot.

Myynnin yhteystiedot »
Teknisen asiakaspalvelun yhteystiedot »

Horizontal divider

Puun alkuperä

Sellu on osa arkeamme monien eri tuotteiden kautta. Sellun tärkein raaka-aine on uusiutuva, kierrätettävä ja biohajoava puu. Sen vuoksi sellun vastuullisuus alkaa metsästä ja päättyy tuotteen elinkaaren mukana.

Vastuullisesti hankittu puu on toimintamme perusta ja me tunnemme käyttämämme puun alkuperän. Noudatamme kestävän kehityksen ja vastuullisen metsätalouden periaatteita Suomen metsissä ja Uruguayn puuviljelmillä.

Hankimme kuusi-, mänty- ja koivukuitupuun pääasiasiassa yksityisiltä metsänomistajilta ja UPM:n omista metsistä tehtaiden läheisyydestä. Fray Bentosin tehtaan puuraaka-aine on peräisin paikallisilta, vastuullisesti hoidetuilta puuviljelmiltä. 

Taimitarhamme Joroisilla ja Uruguayssa varmistavat ensiluokkaisen kuidun laadun.

Varmistamme hankkimamme puun alkuperän seurannalla ja sertifikaateilla. UPM on sitoutunut vastuulliseen metsänhoitoon.

Puunhankinta ja metsätalous »

Luotettava toimija 

Horizontal divider

​Ympäristö ja vastuullisuus

 

Toiminnan jatkuvalla parantamisella olemme pystyneet vähentämään veden kulutusta, jäteveden ja jätteen määrää sekä päästöjä ilmaan. Sellun lisäksi tehtaiden tuotantoprosessissa syntyy merkittävät määrät bioenergiaa, sivutuotteita sekä tähteitä, joita hyödynnämme innovatiivisten biotuotteiden valmistuksessa.

Luotettavuutemme sellun toimittajana perustuu moderneihin ja tehokkaisiin tehtaisiin, omaan myyntiverkostoon, asiantuntevaan tekniseen palveluun ja asiakastukeen sekä pitkäaikaisiin kumppaneihin logistiikassa. Turvallisuus on UPM:ssä ykkösasia ja se huomioidaan niin tehtailla, toimistoissa kuin metsässäkin.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana UPM on investoinut lähes miljardi euroa Suomen sellutehtaiden uudistamiseen sekä ympäristö-ja kustannustehokkuuteen. Pidämme tehtaistamme hyvää huolta ja hyödynnämme aina parhaita käytettävissä olevia teknologioita.

UPM on tehdaspaikkakunnilla merkittävä työnantaja ja liikekumppani. Haluamme myös olla hyvä naapuri.  Julkaisemme vuosittain konsernilaajuisen ja tehdaskohtaiset ympäristöselonteot.

Horizontal divider

​Kaikki alkaa metsästä - Katso videot!

Vastuullisuus on pysyvä osa päivittäistä toimintaamme. Katso kuinka taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen ulottuvuus yhdistyvät luodessamme kauaskantoista vastuullista liiketoimintaa.

Horizontal divider