• UPM PULP

    Sellua joka päivään
    asiakkaille kaikkialla maailmassa


​UPM Selluliiketoiminta

Tarjoamme asiakkaille maailmanlaajuisesti vastuullisesti tuotettua eukalyptus-, koivu- ja havusellua. Laajasta valikoimastamme löytyy sopiva sellu moniin eri loppukäyttökohteisiin, kuten pehmo- ja erikoispapereihin, kirjoitus- ja paino-papereihin, kartonkiin sekä innovatiivisiin uusiin ratkaisuihin.

UPM selluliiketoiminnassa työskentelee globaalisti 1 500 henkilöä. Valmistamme Suomessa koivu- ja havusellua Pietarsaaressa, Kymin tehtaalla Kouvolassa sekä Kaukaan tehtaalla Lappeenrannassa. Fray Bentosissa Uruguayssa valmistamme eukalyptussellua.

Selluliiketoiminta on osa UPM Biorefining -liiketoiminta-aluetta, johon sellun lisäksi kuuluvat UPM Biopolttoaineet ja UPM Sahaliiketoiminta sekä yhteinen puunhankintaorganisaatio.

Horizontal divider

Ajankohtaista    Kaikki uutiset »

Horizontal divider

​Kuvia sellun loppukäyttökohteista

Horizontal divider

​Suomen lisäksi Uruguay on UPM Selluliiketoiminnan keskeinen toimipaikka. UPM:n palveluksessa Uruguayssa on lähes 600 henkilöä. UPM:n toimintojen kokonaisvaikutus Uruguayn työllisyyteen on yli 7 000 työpaikkaa ja maan bruttokansantuotteeseen yli 1 %.

Eukalyptussellua valmistetaan UPM:n Fray Bentosin sellutehtaalla. Sen vuosituotanto-kapasiteetti on 1,3 miljoonaa tonnia sellua, jonka raaka-aine on vastuullisesti hoidetuilta paikallisilta puuviljelmiltä hankittua lähipuuta. Tehtaan puuhuollosta vastaa UPM:n oma yhtiö UPM Forestal Oriental.

Marraskuussa 2017 on kulunut kymmenen vuotta UPM Fray Bentosin sellutehtaan käynnistymisestä. Lue tästä artikkeli Aina vain parempaa »

Lue lisää: UPM Uruguayssa »

UPM Uruguayn kehitysprojekti »

Sellun myynti- ja palveluverkostomme on lähellä asiakkaita

Omat myyjämme sekä tekniset asiantuntijamme toimivat lähellä asiakkaita Euroopassa, Kiinassa ja Uruguayssa. Myymme sellua maailmanlaajuisesti kattavan verkoston kautta.

Tekniset asiantuntijamme toimivat Mannheimin ja Shanghain myyntitiimeissä sekä
kaikilla sellutehtaillamme.Tiivis yhteistyö UPM:n maailmanlaajuisen Tutkimus & Kehitys -verkoston kanssa sekä tutkimuslaboratoriomme Kiinassa, Suomessa, Saksassa ja Uruguayssa luovat puitteet ensiluokkaiselle palvelulle.

Tarjontaamme kuuluvat mm. tuotetuki, vertailututkimukset, laaturaportit, analyysit ja ympäristöpalvelut.

Myynnin yhteystiedot »
Teknisen asiakaspalvelun yhteystiedot »

Horizontal divider

Puun alkuperä

Sellu on osa arkeamme monien eri tuotteiden kautta. Sellun tärkein raaka-aine on uusiutuva puu. Sellusta valmistetaan kierrätettäviä ja biohajoavia tuotteita, joilla voidaan korvata öljypohjaisia tuotteita.

Vastuullisesti hankittu puu on toimintamme perusta. Varmistamme käyttämämme puun alkuperän seurannalla ja sertifikaateilla. Noudatamme kestävän kehityksen ja vastuullisen metsätalouden periaatteita Suomen metsissä ja Uruguayn eukalyptusviljelmillä.

Hankimme kuusi-, mänty- ja koivukuitupuun pääasiasiassa yksityisiltä metsänomistajilta ja UPM:n omista metsistä mahdollisimman läheltä tehtaita. Uruguayssa Fray Bentosin tehtaan puuraaka-aine on peräisin paikallisilta, vastuullisesti hoidetuilta ja metsäsertifioiduilta puuviljelmiltä. 

Taimitarhamme Joroisilla ja Uruguayssa tuottavat laadukkaita taimia yhtiön ja yhteistyökumppaneidemme käyttöön. Tiesitkö, että UPM istuttaa vuosittain yli 50 miljoonaa puuta?


Puunhankinta ja metsätalous »

Luotettava toimija 

Horizontal divider

​Ympäristö ja vastuullisuus

 

Toiminnan jatkuvalla parantamisella olemme saavuttaneet huomattavia parannuksia työturvallisuudessa, energiatehokkuudessa, veden käytössä, jätteiden määrissä ja uusiokäytössä. Samalla päästöt veteen ja ilmaan ovat vähentyneet. Pitkän aikavälin tavoitteet varmistavat, että kehitys jatkuu ja sitä seurataan.

Sellun lisäksi tehtaiden tuotantoprosessissa syntyy merkittävät määrät bioenergiaa, sivutuotteita sekä tähteitä, joita hyödynnämme innovatiivisten biotuotteiden valmistuksessa.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana UPM on investoinut lähes miljardi euroa Suomen sellutehtaiden uudistamiseen sekä ympäristö-ja kustannustehokkuuden parantamiseen. Pidämme tehtaistamme hyvää huolta ja hyödynnämme aina parhaita käytettävissä olevia teknologioita.

UPM on tehdaspaikkakunnilla merkittävä työnantaja ja liikekumppani. Haluamme myös olla hyvä naapuri. Julkaisemme vuosittain kaikkien sellu- ja paperitehtaiden yhteisen sekä myös tehdaskohtaiset EMAS-ympäristöselonteot.

Horizontal divider

​Kaikki alkaa metsästä - Katso videot!

Vastuullisuus on kiinteä osa päivittäistä toimintaamme. Tavoitteenamme on luoda vastuullisesti pitkäjänteistä liiketoimintaa, jossa huomioidaan paitsi talous myös ihmisten ja ympäristön hyvinvointi.

Horizontal divider