UPM Fray Bentos 10 vuotta: Aina vain parempaa

​Pienessä kaupungissa Lounais-Uruguayssa sijaitsee sellutehdas, joka edelleen on yksi maailman parhaista. UPM:n Fray Bentosin sellutehdas täyttää tämän vuoden marraskuussa kymmenen vuotta.

UPM Fray Bentos

Jo tehtaan käynnistys enteili ennätysvauhtia. Vuonna 2007 ”la planta” ylsi tuotantotavoitteisiin nopeammin kuin kukaan osasi kuvitella.

Alun perin tehtaan kaavailtiin tuottavan maailmanmarkkinoille miljoona tonnia puuviljelmiltä peräisin olevaa eukalyptussellua. Jatkuvan kehitystyön ja käytettävyyden parantamisen ansiosta UPM Fray Bentosin vuosituotanto on nyt 1,3 miljoonaa tonnia.

”Olemme onnistuneet askel askeleelta parantamaan sellun tuotantoprosessimme eri osia”, sanoo UPM:n Uruguayn-toimintojen johtaja Juha Kääriäinen.

”Jotta pääsemme korkeisiin tuotantotasoihin, kaiken pitää osua kohdalleen – ja Fray Bentosissa näin todellakin tapahtuu. Tehdas on huippukunnossa, ihmiset ovat motivoituneita, meillä on hyvät työtavat ja saamme tasaisesti hyvälaatuista puuta tehtaalle.”

Näiden tekijöiden vuoksi myös UPM Eucasta on tullut monien pehmo-, erikois-, paino- ja kirjoituspaperin valmistajien suosikkisellu ympäri Eurooppaa ja Kaukoitää.

Käytännöllinen ja ihmiskeskeinen

Lähes puolet Uruguayn väestöstä asuu Montevideossa. Tämä on johtanut teollisuuden, liiketoiminnan ja oppilaitosten voimakkaaseen keskittymiseen maan pääkaupunkialueelle.

Fray Bentos on puolestaan tyypillinen maaseutukaupunki Río Negron maakunnassa. Kääriäisen mukaan kaupunki on nykyisin kuitenkin yllättävän vireä.

”Sellutehtaan taloudellinen vaikutus on ilmeinen. Se luo työtä, lisää ihmisten ostovoimaa ja parantaa yhteisön hyvinvointia.”

Tehdas työllistää suoraan noin 200 henkeä. Kun siihen lisätään arvoketjussa mukana olevat tavarantoimittajat ja alihankkijat, lähes 800 henkeä työskentelee päivittäin tehdasalueella eri tehtävissä aina tuotannosta huoltoon ja logistiikkaan.

Kun pyydämme Kääriäistä kuvailemaan tyypillistä Fray Bentosin tehtaan työntekijää, hän luettelee ylpeänä liudan laatusanoja: "Ahkera, laatutietoinen, innostunut, moniosaava, innokas oppimaan uutta. Kaikilla on mahtava asenne työhön. Tämä positiivinen energia on ikään kuin meidän tavaramerkkimme.”

UPM Fray Bentos

Sellutehdas tunnetaan myös työturvallisuudestaan. UPM:n työntekijöillä ei ole ollut yhtään poissaolopäiviä aiheuttanutta työpaikkatapaturmaa yli neljään vuoteen.

Tehtaan eri osastojen käytettävyyden parantaminen on ollut ratkaisevassa asemassa selluntuotannossa.

”Hyvä käytettävyys mahdollistaa keskeytyksettömän ajettavuuden ja tasalaatuisen eukalyptussellun valmistuksen.”

Juha Kääriäinen toivottaakin kaikki tervetulleiksi kokemaan maailmanluokan sellunvalmistusta paikan päällä.

”Ovemme ovat aina auki. Meillä käy usein vierailulla esimerkiksi paikallisia opiskelija- ja opettajaryhmiä.”

Motivoituneita selluasiantuntijoita ja paikallista lahjakkuutta

Sellutehtaan oma kulttuuri ruokkii jatkuvaa kehitystä. Kun Fray Bentosin rakennusprojekti käynnistyi vuonna 2004, syntyi tarve rekrytoida insinöörejä ja tehdastyöntekijöitä, joilla oli hyvät perustaidot. Nyt, runsaat kymmenen vuotta myöhemmin, näistä samoista ihmisistä on kehkeytynyt haluttuja selluammattilaisia.

”Monet tehtaan teknikot ovat edenneet urallaan, ja heidät on ylennetty esimerkiksi vuoropäälliköiksi ja työnjohtajiksi. Lisäksi Fray Bentosin tehtaalta lähtöisin olevia insinöörejä työskentelee nykyisin UPM:n muilla toimipaikoilla ympäri maailmaa”, Kääriäinen kertoo.

Edistääkseen teknistä osaamista ja insinööritaitoja maaseutualueilla UPM ja Uruguayn teknillinen yliopisto (UTEC) ovat perustaneet Fray Bentosiin alueellisen teknillisen yliopiston (ITR). Vuonna 2016 avattu uusi yliopisto keskittyy mekatroniikkaan, uusiutuvaan energiaan, kuljetukseen ja logistiikkaan.

”Myös omat asiantuntijamme ja yhteistyökumppanimme käyvät säännöllisesti luennoimassa yliopistossa”, Kääriäinen sanoo.

Sellutehdas on lisäksi järjestänyt lukuisia harjoitteluohjelmia nuorille.

”Koulutetuimmat ihmiset tulivat aiemmin suurista yliopistokaupungeista, kuten Montevideosta. Nyt yhä useampi työntekijämme on paikallinen, kotoisin muualta maaseudulta tai paluumuuttaja.”

Tärkeä raaka-aineen saatavuus

Puuraaka-aine on merkittävin yksittäinen sellun laatuun vaikuttava tekijä. Lähes kaikki Fray Bentosin tehtaalla käytetty puu on peräisin UPM Forestal Orientalilta, joka on UPM:n oma eukalyptuksen viljelyyn erikoistunut yhtiö. Toinen merkittävä puuraaka-aineen lähde ovat Fomento-ohjelman kumppanuustuottajat, jotka ovat paikallisia yksityisiä maanomistajia. Käytännössä Fomenton tarkoitus on monipuolistaa maataloutta tukemalla kestävää eukalyptuksen viljelyä UPM:n omilla kylvötaimilla.

UPM Uruguay

UPM Forestal Oriental hallinnoi lähes 250 000 hehtaaria maata, josta noin 60 prosenttia on eukalyptusviljelmiä. Loput maa-alueesta on suojelu-alueita tai sitä käytetään metsätalouden infrastruktuuriin, karjan laidunmaana tai muihin puuviljelyyn liittymättömiin tarkoituksiin. Puuviljelmät ovat sertifioituja.”Järjestely takaa sen, että meillä on hyvä raaka-aineen ymmärrys ja tiedämme, miten se vaikuttaa valmistamamme UPM Euca -sellun kuituominaisuuksiin”, Kääriäinen kertoo.

UPM Forestal Orientalilla on kaksi modernia taimitarhaa, joissa on kehitetty ja kasvatettu erittäin tuottoisia, paikallisiin olosuhteisiin sopeutuneita eukalyptuslajikkeita.

”Eukalyptuksen etuja on sen nopea kasvu. Silti teemme täällä pitkän aikavälin työtä. Istutamme tänään taimia, joilla on tietyt ominaisuudet, ja puu on valmis kuitulinjallemme kymmenen vuoden päästä.”

Tehtaan oma eukalyptuslaboratorio analysoi tiuhaan näytteitä ja antaa saman tien palautetta siitä, miten kuidut käyttäytyvät tuotantoprosessissa.

”Voimme ajaa tuotantoa keskeytyksettä, varmistaa tasalaatuisuuden ja viime kädessä pienentää asiakkaan riskiä.”

Ympäristön seurantaa

UPM:n Fray Bentosin sellutehdas sijaitsee Uruguayn ja Argentiinan välisen Uruguay-rajajoen törmällä. Joki on myös tärkeä osa tehtaan logistista ratkaisua. Sellua kuljetetaan jokiproomuilla myötävirtaan Nueva Palmiran satamaan, missä se lastataan Eurooppaan ja Kaukoitään matkaaviin valtamerialuksiin.

Maiden viranomaiset rajan molemmin puolin ja UPM ovat sellutehtaan käynnistämisestä saakka jatkuvasti seuranneet tuotantolaitoksen ympäristösuorituskykyä apunaan riippumattomia tutkijoita ja asiantuntijoita.

Seurannassa on keskitytty pääasiassa ilmapäästöihin, veden laatuun ja jätehuoltoon. Uruguay-joen vedenlaatu on ollut näiden tutkimusten polttopisteenä. Hyvä esimerkki tästä seurannasta on Uruguay-joen kalakantojen laaja tutkimus.

”Yli kymmenen vuoden aikana kumuloituneesta seurantadatasta ei ole paljastunut mitään merkkejä siitä, että tehtaalla olisi negatiivinen vaikutus jokeen tai sen eliöstöön. Viestimme läpinäkyvästi ympäristöasioista ja jaamme tutkimustulokset kaikkien sidosryhmiemme kanssa”, Juha Kääriäinen sanoo.

Vuonna 2012 UPM Fray Bentosista tuli ensimmäinen Euroopan ulkopuolinen sellutehdas, joka on sertifioitu EU:n vapaaehtoisen EMAS-ympäristöjärjestelmän mukaisesti. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) edistää lainsäädännön noudattamista ja ympäristövaikutusten paikallista vähentämistä.

Lue myös:
2.5.2017 - UPM Fray Bentosin sellutehtaalla ei ole vaikutusta Uruguay-jokeen >>
15.9.2016 - UPM tukee teknillisen instituutin perustamista Lounais-Uruguayssa >>